The Bill Burns Show – Diskussioner 14.8. och 22.8.2014

I samband med utställningen The Bill Burns Show ordnas två diskussioner

Torsdag den 14 augusti kl 17
The Veblen Good

Taru Elfving och Marja-Terttu Kivirinta diskuterar utställningen med konstnär Bill Burns.
Diskussionen på engelska.

Facebook-evenemang

Fredag den 22 augusti kl 17
Taiteilija vallassa

Paneldiskussion. Kati Kivinen, Jani Ruscica och Satu-Minna Suorajärvi discuterar konstnärens makt. Moderator Jussi Koitela.
Diskussionen på finska.

 

Välkommen!

 

Fotogalleri Hippolyte
Georgsgatan 8–10 (innergård), 00120 HELSINKI
Tel 09 612 3344, info@hippolyte.fi