31.10.–23.11.2014 Aulis Harmaala: Metamorfos

Perhonen kadulla

På Hippolyte Studio i november visas Aulis Harmaalas senaste utställning Metamorfos, som består av fotografier och en installation. Utställningen, uppbyggd kring en fjärilsamling, är en studie av förändring.

Fjärilsamlingen som hittats på ett lopptorg innehåller hundratals, noggrant klassificerade, fjärilar. På de nedfläckade pappren finns stycken av vingar och glaset i en vitrin är trasigt. På små etiketter står namn, ort och datum. Antagligen har samlarens liv förändrats då vitrinerna har hamnat på lopptorget.

Franz Kafka skrev år 1915 i sin novell Förvandlingen om en handelsresande som vaknar en morgon och märker att han förvandlats till en skadeinsekt. I novellen förklaras förändringar som sker i kroppen, i sinnet, i relationer mellan människor och i omgivningen. Förvandlingen avslöjar situationen i huvudpersonens familj och upphäver den på ett radikalt sätt.

Människans uttryck, med hjälp av vilka vi anpassar oss till omgivningens krav, omvandlas i och med förändringar i det sociala livet. Nutidsmänniskan har även skapat behovet av en konstgjord metamorfos. Personligheter, livsstilar och religioner säljs och byts ut som konsumtionsvaror. Växande utbud och efterfrågan bygger upp komplicerade jag.

Människan mystifierar utvecklingen från ägg till larv och via puppstadiet till en färggrann fjäril. Den grekiska mytologins Psykhe var Eros fru, som hade fjärilsvingar. En människa tyngd av lidande drömmer om att förvandlas till en person som till slut får njuta av livets goda sidor och leva i lätthet.

Bildkonstnären Aulis Harmaala tog magisterexamen i bildkonst år 2011 vid Aalto-universitetets Konstindustriella högskola i Helsingfors (idag Högskolan för konst, design och arkitektur). Harmaala använder sina egenhändigt tillverkade föremål i uppträdanden framför kameran och sparar dem som fotografier. Hans verk består av föremål, uppvisningar och installationer där fotografier kombineras.

Bild: Aulis Harmaala, Perhonen kadulla,  2014


31.10.–23.11.2014

AULIS HARMAALA
Metamorfos

HIPPOLYTE STUDIO
Georgsgatan 8–10 (innergård), 00120 Helsinki
+358 9 612 33 44, www.hippolyte.fi
Tis–fre 12–17, lör–sön 12–16