30.1–22.2.2015 Heta Saukkonen, Powyłamywanymi

hetasaukkonen_powylamywanymi2

Stół z powyłamywanymi nogami” är en polsk fras, som Saukkonen lärde sig då hon vistades hos en polsk familj. Frasen är en ordlek, som konstnären upprepade flera gånger innan hon frågade om dess betydelse. ”Ett bord med trasiga ben”, var svaret.

Ordet Powyłamywanymi, som i meningen indikerar trasig, betyder ingenting utanför sitt sammanhang. Frasen gjorde ett bestående intryck på Saukkonen. Hon började fundera på hur en vardaglig fras kan avslöja ett annars dolt fenomen – bord vilkas ben så systematiskt går sönder, att man behöver ett eget ord för att beskriva det.

Då ett föremål går sönder försvinner dess funktion, själva orsaken till att det existerar. Såsom avlägsnandet av ett ben förstör bordet och gör det odugligt, gör avlägsnandet av ett ord ur sin fras både ordet och frasen betydelselösa.

Powyłamywanymi presenterar fenomenet systematiskt sönderfall och speglar via detta störningar i samhället, i kroppen eller i andra system.

 

Heta Saukkonen (f. 1990) har tagit kandidatexamen i bildkonst på Aalto-universitetet i Helsingfors och studerar till magister i fotokonst på Aalto-universitetet och magister i tid-rumkonst på Konstuniversitetet i Helsingfors. Hon arbetar i gränslandet mellan visuell och verbal konst och intresserar sig för det absurda, olika system och olösta frågor. Powyłamywanymi är den konstnärliga delen av Saukkonens magisterexamen på Aalto-universitetet.

 

Arbetsgrupp:
Heta Saukkonen – regi, klipp, vfx / Hannu Käki – foto, färgkorrigering, vfx / Pietari Bagge – scenografi / Jarkko Kela – ljuddesign

Tack:
Piotr Swietlak med familj, Nina Forsman, Terttu Hilli, Niklas Kilpeläinen, Janne Käki, Jyrki Parantainen, Ulla Räsänen, föräldrarna

 

30.1–22.2.2015
HETA SAUKKONEN
Powyłamywanymi

Hippolyte Studio
Georgsgatan 8–10 innergård, 00120 Helsingfors
+358 9 612 33 44, www.hippolyte.fi
Tis–fre 12–17, lör–sön 12–16