29.3–19.4.2015 Susanna Iivanainen, Det sägs att vi dör två gånger

teoskuva

Serien Det sägs att vi dör två gånger som består av bläckmålningar är ett slags minnesmärke för de avlidna. Serien innehåller porträtt av personer och ett husdjur från gamla fotografier jag hittat, samt ansiktsbilder av gamla gravskulpturer.

Seriens namn hänvisar givetvis till det talesätt enligt vilket vi dör en andra gång när ingen mera kommer ihåg oss. Jag vet inte om någon ännu minns personerna i mina målningar, men jag har granskat deras ansikten, tänkt på dem och avbildat dem enligt min egen tolkning. Jag upplevde avbildandet av för mig okända personer som befriande. Jag kunde betrakta bilderna fri från alla faktauppgifter gällande personerna och tolka dem efter min egen uppfattning. Jag har beskärt ansiktet till en närbild så att ansiktsdragen och ögonen ställs i fokus. Kläderna och största delen av frisyrerna har jag lämnat utanför bilden för att eliminera tidens betydelse.

Tiden och dess gång är således föremål för min granskning. Vi förvandlas alla med tiden till jord, fotografier gulnar och bilderna försvinner från deras yta, men också stenskulpturer förändras. De mörknar, slits, vittrar sönder, blir alg- och mossbevuxna. Vinden och regnet slipar dem. Vi talar om tidens gång. Tiden går, men den sliter också.

Då jag målade bildernas personer tänkte jag att det ligger något gåtfullt i dem. Fastän ansiktet är snävt avgränsat så att kragen och annat som kännetecknar tid inte är synligt ser de på något vis ändå annorlunda ut än många porträtt idag. Jag vet inte om det har att göra med situationen då bilden togs. Fotograferandet har för många varit ett sällsynt och betydelsefullt tillfälle, vilket även i bilderna återspeglas som en särskild känsla av värdighet och allvar.

Susanna Iivanainen

Susanna Iivanainen är bildkonstnär från Helsingfors. Hon tog magisterexamen på Konstindustriella högskolans (Helsingfors) utbildningsprogram i bildkonst år 2006. Iivanainen har hållit flera separatutställningar runtom i Finland och deltagit i grupputställningar i Finland och utomlands.

 

29.3–19.4.2015
SUSANNA IIVANAINEN
Det sägs att vi dör två gånger

HIPPOLYTE STUDIO
Georgsgatan 8–10 innergård, 00120 Helsingfors
+358 9 612 3344, www.hippolyte.fi
Ti–fre 12–17, lö–sö 12–16
Stängt 3.4  & 5.4.2015