24.4–17.5.2015 Johanna Väisänen, Tabernacolo

Tabernacolo 2015 kuva2

Flera av mina verk relaterar till minnets problematik. De granskar ihågkommandet och dynamiken mellan det förflutna och nuet ur olika synvinklar. Verkens inre frågor och förhållandet till världen runtomkring behandlar jag genom att på olika sätt samordna t.ex. arkivmaterial, samlingar av föremål och det material jag själv fotograferat. Mitt arbete avgränsas inte till en teknik, utan jag söker och lär mig vid behov en ny teknik då jag hittat ett sätt att närma mig det valda ämnet.

Framförallt kombinerar jag mina valda element i installationer. Jag bygger utrymmen, med vilka jag strävar till förflyttning i tid och rum. Verken i utställningarna kan också vara enskilda upplevelser, men av helheten formas ofta ett installationsaktigt verk. I Hippolyte Studio bygger jag en installation av fotografier, med vilka jag skapar ett nytt suggestivt rum inne i utställningen.

Johanna Väisänen (f. 1972, Pyhäselkä) bor och arbetar i Kuopio. Väisänen använder i sina verk ett brett urval av konstens olika uttrycksformer såsom video, fotografi, ljud, teckning och målning. Sedan 2002 har hon hållit egna utställningar och deltagit i grupputställningar i Finland och utomlands.

24.4.–17.5.2015
JOHANNA VÄISÄNEN
Tabernacolo

HIPPOLYTE STUDIO
Georgsgatan 8–10 innergård, 00120 Helsingfors
+358 9 612 3344, www.hippolyte.fi
Ti–fre 12–17, lö–sö 12–16
Stängt 30.4–1.5  & 14.5.2015