7.–30.8.2015 Merja Hannikainen, The Waterfall

Merja Hannikainens tvåkanalsvideoinstallation The Waterfall berättar om en resa till Kravice vattenfall i Herzegovina. Upplevelser blir till minnen som utvecklas till berättelser. Verket syftar till denna process genom att både visa narrativet som autentiskt, personligt och sammanhängande och som kollektivt, konstruerat och tolkat av en skådespelare. Skådespelaren i verket är Vanessa Berbo, som föddes i Serbia och bor och arbetar i Berlin.

”I verket sammanför jag tre upplevelser och berättelser. Verkets narrativ är baserat på tre olika upplevelser vilket gör att berättelsens olika skikt komplicerar dess relation till autenciteteten och författarskapet. Jag är också intresserad av den uppträdandes arbete och funktion. En skådespelare har ett professionellt förhållande till kameran och filmandet, men en personlig tolkning av det material som hon framför.” – Merja Hannikainen

Merja Hannikainen (f. 1982) studerade fotokonst på yrkeshögskolan i Lahtis och blev magister från studieprogrammet Art in Context vid konstuniversitetet UdK i Berlin år 2014. För tillfället studerar Hannikainen mediakonst och experimentell film på UdK.

7.–30.8.2015
MERJA HANNIKAINEN
The Waterfall

HIPPOLYTE STUDIO
Georgsgatan 8–10 innergård, 00120 Helsingfors
+358 9 612 3344, www.hippolyte.fi
Ti–fre 12–17, lö–sö 12–16