4.–27.9.2015 Noomi Ljungdell, Inventarium

Inventarium innehåller alla saker från Noomi Ljungdells barndomshem. Ljungdell har fotograferat och katalogiserat varje möbel, mutter eller halvtom mjölkpaket i boendeutrymmen samt rummen, människorna och golvlisterna. Verkhelheten är en stillbild av ett medelklass pensionärspars egendom och bruksföremål.

Utställningen på Hippolyte studio består av ett textverk och ett fotografi. Texten fungerar som en innehållsförteckning, som listar alla de fotograferade objekten i alfabetisk ordning. I fotografiet finns hela barndomshemmet i multipel exponering: varje föremål, sak och människa. I bilden döljer lagren av de fotograferade objekten varandra. Slutresultaten liknar en röntgenbild eller en späd akvarellmålning.

Med denna teknik suddar Ljungdell ut objektens igenkännliga egenskaper och skapar ett fotografi som samtidigt visar och döljer de fotograferade föremålen. Ljungdell är intresserad av tanken att en bild skulle innehålla allt. Förutom sakerna kristalliseras hela barndomen med sina minnen och meningar i en enda bild.

Andra verk från serien Inventarium har tidigare ställts ut på Fotogalleri Format i Malmö. Dessutom ställs några fotografier med multipel exponering ut på Art Fair Suomi 2015-evenemanget på Kabelfabriken 18–20.9.2015.


Noomi Ljungdell
(f.1979) är en helsingforsisk fotokonstnär, som arbetar mestadels ur konceptuella utgångspunkter. Ljungdell använder fotografi, text och installation i sina verk. Innehållsmässigt behandlar hennes verk ofta en viss plats, att vara på en plats och det odelbara av en upplevelse. Inom fotografi intresserar Ljungdell sig för frågorna kring döljande, visande och isärtagande, och hon strävar efter att ifrågasätta fotografi som medium, speciellt gällande dess anknytning till tid och det fotograferade objektet. I Ljungdells verk får åskådaren en aktiv roll som tillverkare av verket och en aktiv producent av mening.

Ljungdell utexaminerades som konstmagister från studieprogrammet för fotokonst vid Konstindustriella högskolan år 2008. Hennes verk har ställts ut på bl.a. följande museer och institutioner: Helsingfors stadsmuseum, Helsingfors konstmuseum, Det Nationale Fotomuseum (Köpenhamn), The École Nationale Supérieure des Beaux-Arts (Paris), Stenersen Museet (Oslo), Daegu Photo Biennale (Sydkorea).

Tack: Centret för konstfrämjande

4.–27.9.2015
Noomi Ljungdell
INVENTARIUM

HIPPOLYTE STUDIO
Georgsgatan 8–10 innergård, 00120 Helsingfors
+358 9 612 3344, www.hippolyte.fi
Ti–fre 12–17, lö–sö 12–16