27.11–20.12.2015 Ben Kaila, Fotografier ur Das Berlin Buch

Patsaat 001

”På sidorna i Das Berlin Buch ser vi spår som människor lämnat efter sig, men vi måste kisa för att uppfatta själva människorna. Ben Kaila är inte gamla Marie från Lådan: Mörkrumshistorier av Günter Grass, som tar bilder med sin underliga kamera och i mörkrummet manar de döda att kliva upp ur sina gravar. Han utelämnar allt onödigt ur sina bilder.

Och ändå – eller just därför – kryper de fram, de döda och stadens vålnader, även utan huvuden, händer eller nedre kropp, som hjältebysterna i statygrupp nummer fyra på Siegesallee, vilka hamnat på det Lapidarium som fungerade i en före detta pumpstation för avloppsvatten. Jag kan inte gå vidare från den skelettlika stolsramen på Beelitz-Heilstätten utan att i den se två patienter från sjukhuset: Korpral Adolf Hitler skadad i striderna vid Somme och Erich Honecker som satt tio år i fängelse i Nazityskland och senare ansvarade för byggandet av Berlinmuren. Inte heller kan jag stänga boken och glömma att Berlin var den främsta skådeplatsen för det våldsamma 1900-talet, därifrån lidandet spreds till resten av världen tills resten av världen spred tillbaka det dit.

I Ben Kailas bilder är stunden inte ett ögonblick, ett flyende avgörande ögonblick att fånga, utan en tidpunkt där följandet av minnets spår lett till finnandet av något som varit försvunnet. Jetztzeit. Stunden då extrospektionen blir till introspektion, då det som ögat uppfattat väcker en bild som länge vilat i hjärnbarken och räddar den från glömska.”

Harri Haanpää

Utdrag ur Harri Haanpääs efterord till Das Berlin Buch.

 

27.11.–20.12.2015
BEN KAILA
Fotografier ur Das Berlin Buch

HIPPOLYTE STUDIO
Georgsgatan 8–10 innergård, 00120 Helsingfors
+358 9 612 3344, www.hippolyte.fi
Ti–fre 12–17, lö–sö 12–16
Stängt 6.12.2015

 

(bild: Ben Kaila, Berliner Lapidarium, Länsi-Berliini, 1983)