8.–31.1.2016 Johanna Ketola, Dal L447

Ketola_Laakso_L447_1

Den första utställningen som öppnas på Hippolyte 2016, Johanna Ketolas Dal L447, har fått sitt namn efter en industriellt tillverkad syntetisk målfärg, vars nyans enligt tillverkaren återspeglar en dal. Utställningen består av ett tvådelat videoverk, fotografier och skulpturella element.

Dal L447 är en plats där det naturliga, det onaturliga och deras mellanformer blandas. Helheten strävar till att granska det mänskliga förhållandet till naturen på 2000-talet, särskilt genom de representationer av naturen som säljs som konsumtionsvaror. ”Inspirationskällor för min arbetsprocess har speciellt varit semiotiken, den globala konsumtionskulturen och dess utbredda lågkostnadsproduktion, skogsnatur samt haikudikter och deras sätt att beskriva världen”, berättar Johanna Ketola.

Verket tilltalar betraktaren genom en rofylld men alienerande sinnesupplevelse. Naturen visar sig som en plats på, i och omkring vilken något främmande har gjort intrång – å ena sidan har gränserna för det främmande, men även för aktörskapet suddats ut. Det är ändå inte fråga om en fantasi, utan om analys, klassificering och organisering av verkligheten.

Som utgångspunkt för Ketola har fungerat både estetiska naturupplevelser och vår alarmerande samtida verklighet med tanke på förändringar i miljön. ”Samtidigt som jag under skapandet av verket har exalterats av specifika naturområden i min boendemiljö, avbildar verkets element också en under min egen livstid förstärkt, nästan fasansfull, upplevelse av den påverkan som den ökande spridningen av skadliga människobaserade substanser har på vår verklighet”, berättar konstnären.

För fotografering, regi, editering, scenografi, kostym, produktion och tillverkning av installationer står bildkonstnären Johanna Ketola. Videoverkets ljudvärld har förverkligats av musikskaparen Petri Alanko, som är delaktig i bl.a. gruppen Talmud Beach.

Johanna Ketola är bildkonstnär och arbetar med fotografi, video och installation. Ketola har tagit magisterexamen på Konstuniversitetets Bildkonstakademi år 2013 och studerat fotokonst både på Lahden Muotoiluinstituutti i Lahtis och på Gerrit Rietveld Academie i Nederländerna. Ketola bor och arbetar både i Berlin och på den finländska landsbygden och har ställt ut sina verk sedan 2003 både i Finland och utomlands.

www.johannaketola.com

Förverkligandet av Dal L447 har understötts av Centret för konstfrämjande / Mediakonst och Centret för konstfrämjande / Mellersta Finland.

8.–31.1.2016
Johanna Ketola
DAL L447

FOTOGALLERI HIPPOLYTE
Georgsgatan 8–10 innergård, 00120 Helsingfors
+358 9 612 3344, www.hippolyte.fi
Ti–fre 12–17, lö–sö 12–16

(bild: Johanna Ketola, videostill ur Dal L447, 2015)