5–28.8.2016 PAULA LEHTONEN
Gråhara +10 västnordväst 35m/s

Harmaja10lansiluode35

Paula Lehtonens videoinstallation målar upp scenarion som påminner om en katastroffilm i bekanta Helsingforsmiljöer. Lehtonen har bott i Helsingfors sedan 2009 och under den tiden fäst sig vid det landskap som omger henne: ”Samtidigt som jag önskar att landskapet inte ska förändras, drömmer jag om en katastrof efter vilken inga lagar mera gäller och de överlevande måste börja om på nytt. Om det bara skulle hända något så stort att det kändes någonstans!”

I en stad som hittills undgått naturkatastrofer känns det tryggt att betrakta de skräckbilder som byggts upp inom galleriets väggar och den verkliga katastrofen smyger sig på snarare än anländer med ett brak. Lehtonen använder möjligheten att genom bilder ändra på verkligheten och simulerar natur genom teknologi. Människan kan känna samma brist på kontroll inför bilder som inför naturkatastrofer, även om hon förstår bildens förmåga att vilseleda. Den rörliga bildens påverkan på betraktaren är dessutom särdeles stark.


Paula Lehtonen
är en mediekonstnär från Helsingfors, som gör rumsliga videoinstallationer och elektronisk konst. Hennes verk behandlar dilemmat mellan det teknologicentrerade samhället och längtan till naturen på konceptuellt och humoristiskt vis. Lehtonen tog examen vid Tammerfors yrkeshögskolas utbildningsprogram för bildkonst 2008 och konstmagisterexamen vid Media Lab på Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur år 2013.

 

5–28.8.2016
PAULA LEHTONEN
Gråhara +10 västnordväst 35m/s

HIPPOLYTE STUDIO
Georgsgatan 8–10, innergård, 00120 Helsingfors
+358 9 612 3344, www.hippolyte.fi
Ti–fre 12–17, lö–sö 12–16

 

Bild: Paula Lehtonen, Gråhara +10 västnordväst 35m/s, videoinstallation, 2016