4.-27.8.2017 Maarit Mustonen, Vem

Maarit Mustonen_1

I evenemanget för namnar, som ordnades av bildkonstnären Maarit Mustonen, deltog nio Maarit Mustonen från olika håll i Finland. Utställningen ”Vem”, som visas i Hippolyte Studio i augusti, baserar sig på det här mötet. Som en del av utställningshelheten visas också en läsperformans av Maarit Mustonen på Konstens natt.

Maarit Mustonen tog under våren 2016 kontakt med andra Maarit Mustonen som hon hittat via nummerupplysningen och bjöd in dem till en gemensam träff i Helsingfors. Till träffen kom sammanlagt nio personer med samma namn. Utställningen ”Vem”, som byggs upp kring träffen och dokumenterandet av den, innehåller verk i olika tekniker skapade av gruppen. Verkens gemensamma nämnare är det val som gjorts baserat på ett namn. Namnet som grund för urval är absurt och godtyckligt. Dess grundläggande syfte är att skilja en sak från en annan, en individ från gruppens övriga medlemmar. I projektet förlorar namnet sin särskiljande funktion: Maarit Mustonen blandas ihop med andra Maarit Mustonen. Utställningen behandlar, förutom de föreställningar som namn väcker, likhet och olikhet samt det fiktivas inblandning i verkligheten.

Alla verk i utställningen har fötts genom diskussion och växelverkan med andra, delvis också på oförutsägbara och slumpmässiga sätt. Till projektet kopplas olika former av samarbete, förutom med de andra Maarit Mustonen också med onomastikforskaren Terhi Ainala och författaren Tuija Lehtinen. Maarit Mustonen var gästföreläsare på Helsingfors universitet under Ainalas kurs ”Namn och identitet”, som ordnades i samband med gruppträffen. Förhandsuppgiften som studerande gjorde för kursen födde idén om ett videoverk för utställningen, som granskar föreställningar om namn. Som en del av läsperformansen i utställningen tar Otava in en liten tilläggsupplaga av författaren Tuula Lehtinens ungdomsroman ”Kundi kesätukkainen” från 1996. Bokens huvudperson är 16-åriga Maarit Mustonen. Bildkonstnären Maarit Mustonen har formgivit upplagans nya omslag.

I utställningen ingår ett diskussionstillfälle och en läsperformans. På onsdag 16.8 diskuterar konstnären Maarit Mustonen och onomastikforskaren Terhi Ainiala bl.a. namns betydelse och föreställningar kring namn. Diskussionen börjar efter att galleriet stängt, ungefär kl. 17. På Konstens natt, torsdag 24.8(*) läser Maarit Mustonen Tuija Lehtinens bok ”Kundi kesätukkainen” från pärm till pärm. Författaren Tuija Lehtinen inleder evenemanget. Läsperformansens längd är i sin helhet ungefär 12 timmar, från klockan tio på morgonen till tio på kvällen. Läs mer: http://www.helsinginjuhlaviikot.fi/taiteidenyo/ohjelma/lukuperformanssi-kundi-kesatukkainen/

Utställningen har fått understöd från Finska Konstföreningen, VISEK, Centret för konstfrämjande och Finska Kulturfondens Nylands regionalfond.

 

Maarit Mustonen (f. 1986) är en konstnär verksam i Helsingfors, vars verk visats i bild-, scen-, och ordkonstsammanhang. Mustonen tog magisterexamen i bildkonst inom programmet för tid-rumkonst vid Bildkonstakademin på Konstuniversitetet i Helsingfors. Hon utexaminerades som fotograf från Lahden Muotoiluinstituutti i Lahtis 2012 och tog kandidatexamen i samhällsvetenskaper vid Helsingfors universitet med huvudämnet kommunikation år 2009. År 2017 har Maarit Mustonens verk visats bl.a. på följande grupputställningar: Calque of the Body på Forlaget Gestus i Köpenhamn; Björneborgs Kulturstiftelses Totuus Suomesta (”Sanningen om Finland”) i Björneborg samt Kesärulla (”Sommarrulle”) tillsammans med Anne Naukkarinen på SIC i Helsingfors. Mustonens tidigare utställningar är bl.a. grupputställningen The Sense of the Body på Accademia Albertina i Turin (2014) och New Nordic Photography 2012 på Hasselblad Center i Göteborg. Verk av Mustonen, som rör sig mellan poesi och bildkonst har publicerats i poesitidskriften Tuli & Savu (2014, 2016) och tidskriften Nuori Voima (2016).

Maarit Mustonen har samarbetat med dans- och scenkonstnären Anne Naukkarinen sedan år 2014. Under hösten 2017 kan Mustonens och Naukkarinens gemensamma verk ses på MUU Galleria och XS-festivalen för ny dans och performanskonst på Kutomo i Åbo.