Kom Sjung! sång-workshop 16.6. och 17.6. som en del av Laura Bööks utställningen Gruppen som inte kan sjunga

Gillar du att sjunga fast du inte är säker på om du kan? Har du alltid varit intresserad av att sjunga i grupp men inte vågat prova? Välkommen att delta i en sång-workshop och bekanta dig med Laura Bööks utställning Gruppen som inte kan sjunga på Fotogalleri Hippolyte.

I sång-workshopen bekantar vi oss med hur rösten fungerar, lär oss grunderna i sångteknik och sjunger en enkel sång i två stämmor. Sång-workshopen är speciellt riktad till människor som inte har tidigare erfarenhet av sång. Dock är mer erfarna sångare också varmt välkomna. Workshopen leds av Ida Boucht, som är utbildad sånglärare från Complete Vocal Institute i Köpenhamn.

Workshopen börjar klockan 17 i Hippolyte där vi ser Laura Bööks och ljuddesigner Niklas Nyboms videoinstallation Gruppen som inte kan sjunga. Laura Böök berättar kort om verket.

Plats: Fotogalleri Hippolyte, Georgsgatan 8-10, innergården. Workshopen ordnas ute på innergården. Ifall det regnar ordnas workshopen inomhus i galleriet.
Tid: Tisdag 16.6. kl 17-19 (på finska) och onsdag 17.6. klo 17-19 (på svenska)
Deltagarantal: max 8 personer
Anmälan: Senast söndag 14.6. till: info@hippolyte.fi. Vänligen skriv “Sång-workshop” i rubrikfältet.
Ta med: Vattenflaska, bekväma kläder

Vi fäster uppmärksamhet vid att hålla tillräckliga avstånd mellan deltagarna och om vädret tillåter sjunger vi utomhus. Galleriutrymmet är 72 m2. Om du känner dig sjuk, var vänlig och stanna hemma.

INSTRUKTIONER FÖR EN SÄKER BESÖK
På Fotogalleri Hippolyte ägnar vi särskild uppmärksamhet åt hygien och renlighet i alla rum. Vi följer regeringens officiella instruktioner och agerar ansvarsfullt för att säkerställa allmänhetens och personalens välbefinnande. Om du är sjuk, stanna hemma och kontakta vård vid behov. Observera god handhygien: kom till galleriet med rena händer och tvätta dem vid behov eller använd handskar. Hosta eller nys i armbågen. Rör inte vid konstverk och undvik onödig kontakt med ytor.

(bild: Laura Böök, stillbild från videoverket Gruppen som inte kan sjunga, 2020)