Fotokonstnärernas förbund

Fotokonstnärernas förbund r.f. är en nationell intresseorganisation, vars uppgift är att främja fotokonsten och stärka fotokonstnärernas samhälleliga ställning i Finland. Förbundet erbjuder synlighet, forum och nätverk för konstnärerna och deras konst baserad på fotografi och bidrar till att öka det kulturella kapitalet i vårt samhälle.

Kärnan i förbundets verksamhet omfattar information och rådgivning för medlemmarna, försäljning av finländsk fotokonst, utställningsverksamhet och evenemang relaterade till fotokonst. Förbundet svarar på frågor kring fotokonst, förutom åt sina medlemmar även åt privatpersoner, företag och den offentliga sektorn.

Fotokonstnärernas förbund har över 400 medlemmar.