Styrelsen

Anna Niskanen, ordförande Katri Naukkarinen, vice ordförande
Jari Arffman Sami Funke
Mari Hokkanen Juuli Kangasniemi
Katri Lassila Juuso Noronkoski
Noora Sandgren

 

Utställningsutskottet

För förbundets utställningsverksamhet ansvarar ett av styrelsen utnämnt utskott, till vilket också utomstående experter kan bjudas in som medlemmar. Hösten 2023 består utskottet av:

Mari Hokkanen
Juuli Kangasniemi
Noora Sandgren
Anna Airaksinen, Utställningskoordinator, utskottets beredande sekreterare

Medlemsutskottet

Förbundets medlemmar väljs av styrelsen baserat på förslag från medlemsutskottet. Även medlemsutskottet utses av styrelsen. Hösten 2023 är utskottets sammansättning följande:

Katri Lassila
Katri Naukkarinen
Karl Henrik Edlund

I arbetet med utskotten är medlemmarnas mandat högst två år.