Styrelsen


Joonas Ahlava, ordförande
Jaakko Koskentola

Jaakko Koskentola, vice ordförande

Sara Ahde

Pira Cousin

Anni Hanén

Kalle Kataila

Minna Kurjenluoma

Katri Naukkarinen

Anna Niskanen

Bilder: Neo Aarnikotka och Jaakko Koskentola

 

Utställningsutskottet

För förbundets utställningsverksamhet ansvarar ett av styrelsen utnämnt utskott, till vilket också utomstående experter kan bjudas in som medlemmar. Hösten 2017 består utskottet av:

Sara Ahde
Miklos Gaál
Anni Hanén
Minna Kurjenluoma
Petronella Grönroos, Utställningskoordinator, utskottets beredande sekreterare

Medlemsutskottet

Förbundets medlemmar väljs av styrelsen baserat på förslag från medlemsutskottet. Även medlemsutskottet utses av styrelsen. Hösten 2017 är utskottets sammansättning följande:

Pira Cousin
Jaakko Koskentola
Juha Nenonen
Anna Niskanen

I arbetet med utskotten är medlemmarnas mandat högst två år.