VTL30 Sommarvardagsrummet 28.6.–27.7.2018

Hippolyte Studio

Fotokonstnärernas förbund fyller 30 år. Intresseföreningen för fotokonstnärer, som fungerat sedan 1988, skulle inte vara någonting utan sina 412 medlemmar eller utan Fotogalleri Hippolyte, som funnits sedan 1978. Under sina första år var syftet med förbundet att etablera fotokonsten som likvärdig med andra uttrycksformer inom bildkonsten. Idag är förbundet, och dess galleri Hippolyte, kända för att presentera högklassig fotokonst på ett mångsidigt och brett vis, som en del av samtidskonsten. I jubileumsutställningen är både medlemmarna och galleriet närvarande. Besökarna får chansen att i ”sommarvardagsrummet”, som skapats i Hippolyte Studio, bläddra i och läsa både en samling av medlemmars verk och olika fotoböcker från de gångna åren.

Fotokonstnärernas förbunds medlemmar ombads på våren att föreslå verk till utställningen och till förbundets och förlaget Musta Taides gemensamma bok för jubileumsåret, som ges ut hösten 2018. Bilderna skulle vara färska verk som skapats under det senaste fem år. Sammanlagt 143 medlemmar lämnade in 522 olika förslag. Alla föreslagna verk kan ses i ett bildspel i Hippolyte Studio.

Jubileumsboken presenterar fotokonsten i nuet genom att behandla fotografiets förhållande till sina skapare, till annan bildkonst och till den omgivande världen och dess fenomen. Bokens teman – fotografiet som en del av samtidskonsten och bildkonstnärens förhållande till redskapen – undersöks förutom i bild även genom texter. Vid sidan av bilderna kommer boken att omfatta fyra essäer som behandlar aktuella ämnen inom fotokonsten.

VTL30:
Sommarvardagsrummet

28.6–27.7.2018
Hippolyte Studio
Öppet: mån-fre 12–17, lö–sö stängt

bild: Sanni Seppo, Alexander, ur serien Pieni paratiisi, 2017