Hannele Rantala Fiasko – Moraliska kollapser 2.–25.3.2018

Fotogalleri Hippolyte

De trettio porträtten i Hannele Rantalas Fiasko har skapats i några olika europeiska länder under tre års tid. Verkens teman är skam och misslyckande. Personerna som framträder i bilderna är bekanta för många, även om vi inte skulle erkänna att vi känner dem. Texterna som hör till bilderna är personernas egna ord: inre samtal, som de flesta för fastän de kanske inte vill erkänna det. Bilderna och texterna i Fiasko är observationer av det dolda. Verket är fiktivt men sant.

Utställningens arbetsnamn var Småborgare. En av utgångspunkterna för verket var den tyske August Sanders gripande Antlitz der Zeit (Tidens ansikten), en verksserie med 60 bilder och en bok, som utkom 1929. I boken fanns ett förord av Alfred Döblin. Sander iakttog sin egen tid, men idag visar sig de utarmade småborgarna på de gamla bilderna vara de som röstade Hitler till makten och höll honom där igenom andra världskriget.

Underrubriken för Fiasko är Moraliska kollapser. I fredstider behöver människan inte nödvändigtvis pröva sin moral, men när krisen är närvarande står sambandet mellan tal och handlingar, både hos individen och hos samhället, inför prövningar. Som en av verkets gestalter säger: ”Inte är någon värdig sina ord, inte modig på det viset. Det är skrattretande när man minns vad man föreställde sig. Att man skulle ha varit sådan som man trodde man var.”

Fiasko är också ett verk om litteraturen och konsten. Verket är indelat i sex delar och till varje del hör ett litterärt citat, som leder verket och betraktaren framåt. I samband med utställningen ordnas ett diskussionstillfälle om relationen mellan litteratur och bildkonst, med Hannele Rantala och författare Mikko Rimminen, söndag 18.3 kl. 14.00. Några dagar i veckan är Hannele Rantala närvarande i utställningen och läser högt ur Franz Kafkas roman Slottet.

 

Bildkonstnären Hannele Rantalas arbeten är förutom fotografier ofta fotobaserad rumskonst och performanser. Till hennes redskap hör också handlingar, text och ingripanden. Verken behandlar hemlöshet, lämnanden och förändring samt utanförskap och utrymmen och situationer i gränsland. Rantala har jobbat många år utomlands och teman kring främlingskap är bekanta för henne genom egna erfarenheter. Till senare års verk hör bl.a. gatsoparverk såsom The Bridge (sopandet av Williamsburg Bridge år 2014 i New York) och sökande av försvunna personer med affischer, t.ex. Har du sett denna kvinna? i Stockholm 2008. Rantalas stora retrospektivutställning De underbara tidernas slut visades på Finlands Fotografiska museum 2015. I utställningen fanns verk från åren 1975-2015. Rantala har publicerat tre fotoböcker: Hiekkaympyrä (Musta Taide, 2007), Sininen huivi (Musta Taide, 2014) och Ihanien aikojen loppu (De underbara tidernas slut, Musta Taide 2015), som alla finns att köpa i Hippolytes bokbutik.

 

Hannele Rantala
Fiasko – Moraliska kollapser

2.–25.3.2018
Fotogalleri Hippolyte
Öppet: tis–fre 12–17, lör–sön 12–16

bild: Hannele Rantala