Virpi Stjerna Leave Them All Behind 2.–25.2.2018

Fotogalleri Hippolyte

En allvarlig depression gör att tankar om döden och döende blir en del av vardagen. Temat för Virpi Stjernas utställning är konstnärens personliga upplevelse av depression och de självdestruktiva tankar den fört med sig. Att fotografera möjliga självmordssätt och människor hon skulle bli tvungen att lämna bakom sig har varit ett sätt för konstnären att bearbeta de ständigt närvarande tankarna kring döden.

Fotograferandet som metod för att bearbeta de självdestruktiva tankarna kändes för Stjernas del som den enda möjligheten att närma sig ett ämne, som det är svårt att överhuvudtaget se bortom då man själv befinner sig mitt inne i det. I sina bilder går Stjerna igenom möjliga självmordssätt genom att placera sig själv i bilderna, t.ex. i en hängsnara eller med ett gevär. Efter att ha fotograferats känns varje metod på något vis beprövad och möjligheten ifråga undersökt. Trots att bilderna kan vara svåra att se på och tunga för konstnären att skapa, är sättet att hantera ämnet ändå inte helt utan humor.

Den andra av utställningens bildserier är konstnärens försök att gestalta sitt förhållande till sina närastående och å andra sidan redan på förhand ställa sig själv som ansvarig för slutgiltigheten i sina planer. Samtidigt har bildserien lyft fram svårigheten att beständigt definiera förhållandet till andra – vänskaper bryts och vidgas och särskilt mental ohälsa påverkar förhållandet till andra på oberäkneliga sätt. Helheten består av sammanlagt 168 porträtt av vänner, släktingar och andra närastående, vars liv skulle påverkas av konstnärens självmord på ett eller annat vis.

Även om depression och självmord berör en stor del av finländarna är ämnet fortfarande svårt att tala om. Särskilt personliga erfarenheter och möjligheten att dela med sig av dessa begränsas av en stark rädsla för att bli stämplad. Ett av Virpi Stjernas motiv bakom skapandet och framförandet av utställningen är viljan att lyfta fram ett viktigt ämne i samhället på ett sätt som just för henne har gjort det möjligt att bearbeta ämnet. Trots att mental ohälsa är så vanligt förekommande diskuteras det enligt konstnären inte tillräckligt öppet om detta. Även när problemen förs på tal deltar sällan de som själva lider av dem i diskussionen.

Virpi Stjerna är en fotokonstnär som bor och arbetar i Helsingfors. Hon tog kandidatexamen i fotokonst vid utbildningsprogrammet i Fotokonst på Konstindustriella högskolan i Helsingfors 2008. Efter studierna har Stjerna deltagit i ett flertal grupputställningar både i Finland och utomlands. Virpi Stjernas senaste separatutställning The Autumn Takes visades på Galleri Sinne i Helsingfors år 2010. Utställningen som visas på Hippolyte utgör den konstnärliga delen av slutarbetet för magisterexamen i fotokonst vid Högskolan för konst, design och arkitektur på Aalto-universitetet. Verken i utställningen har fotograferats i Helsingfors, Stockholm, Berlin och London åren 2010–2017.

 

Virpi Stjerna
Leave Them All Behind

2.–25.2.2018
Fotogalleri Hippolyte
Öppet: tis–fre 12–17, lör–sön 12–16

bild: Virpi Stjerna, ur serien Leave Them All Behind, 2010–17