2.–25.9.2016 KASTEHELMI KORPIJAAKKO
Tung Sorglös

jaljet3_1728x1382

Jorden formar genom våra händer byar och hamnar, spikraka stämplingar, stigar och riksvägar. Närvarande i varje konstruktion och varje spår av handling finns den mänskliga tillvarons rikedom och tyngd.

I Kastehelmi Korpijaakkos utställning Tung Sorglös visas en avskalad samling fotografier av gropar, vikter och mark som förbrukats av människan, samt en föremålsinstallation som relaterar till bildmotiven. I fokus av verken är beröring som, beroende på åskådarens tolkning, samtidigt är både öm och tung. Utställningen behandlar människan som orsakare av spår och en erosionsskapande, tärande kraft.

Genom sina verk diskuterar Korpijaakko de för miljön förödande processer som människans kultur orsakat. Utställningen tangerar diskussionen om antropocenperioden – om hur vi kan möta intrycken av vår existens i en tid där de på ett avgörande sätt är närvarande överallt. Samtidigt fungerar verken på en väldigt grundläggande nivå: de ställer samma outtömliga existentiella frågor som frågats i århundraden.

Korpijaakko fotograferar gropar och beskär bilderna som traditionella porträtt. Gropen som porträttmotiv är ett försök att möta marken i fotografiet ansikte mot ansikte, baserat på den litauiskfödda filosofen Emmanuel Levinas (1909-2005) idéer. Levinas betonade ansiktens betydelse för människans etiska val och enligt honom formar just ansiktet det grundläggande och omedelbara kravet att agera rätt, på vilket andra etiska handlingar bygger. Ett annat tema som upprepar sig i utställningen är spåren på byggarbetsplatser, som är både tillfälliga och bestående. I dem blir markytan en liknelse för huden, genom att på samma sätt vara ömtålig för beröring.

Tematiken för utställningen är tudelad: den behandlar dels den skuldkänsla som hänger ihop med de tunga följderna av våra handlingar men dels också en strävan efter lätthet, våra försök att göra gott och befinna oss i en respektfull gemenskap med den kringliggande verkligheten. ”Tung Sorglös är en elegi för erosion och mild omsorg, en föreslagen attityd och fokuserande av blicken på en detalj: på hur tusentals beröringar sliter klippan vid den punkt där den förklaras helig”, beskriver konstnären själv sitt tema.

Kastehelmi Korpijaakko (f.1984) slutför sina studier på magisterprogrammet i fotokonst vid Aalto-universitetet. Korpijaakkos arbete definieras av miljöomsorg och ett intresse för fotografiets roll i byggandet av individens etiska förståelse. Hennes verk har tidigare visats på separatutställningar i Helsingfors och Åbo.

2.–25.9.2016
KASTEHELMI KORPIJAAKKO
Tung Sorglös

FOTOGALLERI HIPPOLYTE
Georgsgatan 8–10, innergård, 00120 Helsingfors
+358 9 612 3344, www.hippolyte.fi
Ti–fre 12–17, lö–sö 12–16

(Bild: Kastehelmi Korpijaakko, Todiste nro. 040715, 2015)