Filippo Zambon The Flower Within 2.–25.9.2022

Fotogalleri Hippolyte

Utställningen The Flower Within är slutresultatet av en svår personlig process där konstnärens erfarenhet av världen oåterkalleligt har förändrats från det välbekanta. Det är ett försök att rekonstruera minnen som uppfattas på ett helt unikt och intimt sätt.

År 2016 diagnoserades Filippo Zambon med en ovanlig kronisk sjukdom, Mxxxxxxxxx Gxxxxx. Sjukdomen orsakar problem med synen, som dubbelseende där föremål fördubblas och landskap förvrängs och blir spegelvända och oigenkännliga. Symtomen påverkade synen på ett sätt som även fick människors utseende att förändras så att de påminde Zambon om Francis Bacons porträtt.

Utställningen strävar efter att skapa en konceptuell förbindelse med erfarenheten av diplopi, termen som används för dubbelseende, genom att bilderna i galleriet speglar varandra. Utställningen visar ett stort antal bilder och kollage i både färg och svartvitt. Det är en osynlig berättelse, som åskådarna uppmuntras att veckla ut och tolka genom sina personliga subjektiviteter.

The Flower Within är en personlig dokumentation av ett mänskligt tillstånd – sett genom själva tillståndets filter. Den berättar även om den ångest och rädsla som sjukdomen utlöste: en känsla av hjälplöshet och en insikt om att vissa förändringar i livet ibland är okontrollerbara och oåterkalleliga. Resultatet är en ytterst subjektiv, intim studie av den mänskliga naturens bräcklighet. En dagbok av en en försvagad och sjuk visuell erfarenhet, men även på något vis ett bevis på styrka och envishet, en reaktion mot motgångar och det okända.

För allra första gången har Zambon arbetat med ett tema som ser på honom själv, istället för att se på andra. Han beskriver en verklig upplevelse och en kamp att upprätthålla berättelser med ett medium som steg för steg förlorar sin konkrethet i det alldagliga livet. Här är han, som det grundläggande temat för sin egen mänskliga och fotografiska forskning.

 

Filippo Zambon (f. 1981) är en fotograf som bor och arbetar i Helsingfors. Han blev färdig från Konstuniversitetets Bildkonstakademi år 2014 och har arbetat med långsiktiga personliga projekt sedan det. Hans konstnärliga forskning fokuserar främst på att skapa ett personligt språk som berättar berättelser med olika social relevans och tematik. Under åren har hans verk bytt form flera gånger både då det gäller form och innehåll. Med rent dokumentärt fotografi som utgångspunkt har han försökt skapa ett mer intimt förhållningssätt, för att få kontakt med publiken utan några didaktiska eller allt för grandiosa berättelser.

Utställningen har fått stöd av Finska kulturfonden och Centret för konstfrämjande (Taike).

 

Filippo Zambon
The Flower Within

2.–25.9.2022
Fotogalleriet Hippolyte

 

Mer om The Flower Within:
Filippo Zambon webbsida