Sebastian Reis The Ground Wherein We Have Been Laid 24.11.–17.12.2023

Fotogalleri Hippolyte

I Fotogalleri Hippolyte visas Sebastian Reis utställning The Ground Wherein We Have Been Laid Utställningen följer ett arkeologiskt tillvägagångssätt och behandlar ett annorlunda perspektiv på återgivning av livet. Reis tillämpar fritt wunderkammer-idén (även känd som kuriosakabinett), en föregångare till museet, som representerar en världsbild där historia, konst, natur och vetenskap blir ett. Reis begrundar denna form av samlande som kombinerar och presenterar föremål med olika ursprung och betydelse, och utforskar de spår som mänskligheten lämnar efter sig. Samtidigt undersöker han om ett urval artefakter kan frambringa en bredare förståelse av verkligheten. Följaktligen studerar han den moderna människans försök att utforska och tolka spår av tidigare kulturer och samhällen.

Utgångspunkten för The Ground Wherein We Have Been är objekt som Sebastian Reis hittat under sina regelbundna promenader. De vanligen små fragmenten reproduceras och förstoras med fotografiska medel, färgläggs, klipps ut och kombineras med enskilda konstruktioner i trä och metall. I dessa nya objekt av varierande skala leker Reis med kombinationen av tvådimensionella bilder och deras tredimensionella yttre. Han undersöker längre tidsskalor och refererar till olika epokers estetik. Vitrinerna som konstnären byggt i sin ateljé för tankarna till historiska presentationsformer, medan en serie av stora utskrifter som hängts på galleriets väggar påminner om tidiga fotografiska processer. Bilderna föreställer kortlivade landskap av grus, lera och sand, och behandlar den ständiga modifieringen av vardagsmiljön.


Sebastian Reis
(f. 1985, Österrike) är en bildkonstnär som bor i Helsingfors. I sin konstnärliga verksamhet kombinerar han fotografi och måleri med inslag av skulptur. Reis tillvägagångssätt har sitt ursprung i en syntes av subjektiva upplevelser och kulturhistoriska samt konsthistoriska händelser. Han undersöker ofta motsättningen mellan det monumentala och efemära i sin konst. Reis har avlagt konstmagisterexamen vid Bildkonstakademin och har även studerat vid Academy of Fine Arts Leipzig i Tyskland. Hans verk har visats i Finland och utomlands.

Sebastian Reis arbete har stötts av Olga och Vilho Linnamos stiftelse vid Centret för konstfrämjande (Taike).

 

 

 

Sebastian Reis
The Ground Wherein We Have Been Laid
24.11.–17.12.2023
Fotogalleriet Hippolyte

 

bild: Sebastian Reis, The Ground Wherein We Have Been Laid