Outi Koivisto Dunkelt rum 25.5.–17.6.2018

Hippolyte Studio

Outi Koivistos arbeten behandlar upplevelser av observationer och fotokonstens relation till att avbilda observationer. Installationen Dunkelt rum visar en bild av ett landskap och en interiör, som inte går att tydligt avgränsa. Delarna av installationen har skapats under en arbetsperiod i Chicago, USA under åren 2016-2017 och kompletterats senare baserat på det arbete som gjorts där. Utställningsrummet fylls av teckningar i blyerts- och frottageteknik, som täcker alla väggytor.

Dunkelt rum behandlar också förhållandet mellan det privata och det offentliga. Landskapet är ett gemensamt rum, som formar ramarna för livet och är en bild av det som byggts upp. Det egna utrymmet mellan väggarna är i tanken avgränsat och privat. Ingen är ändå ensam i sitt utrymme. Landskapet, byggnaderna och hemmet berättar alltid något om kollektivet och samhället. Hemmets omgivning och det som finns innanför väggarna är inte isolerade från varandra. Den yttre världen kan skapas som en bild inomhus genom ett hål i väggen och vändas uppochner.

Outi Koivisto är en bildkonstnär som i sitt arbete använder olika tekniker inom teckning, konstgrafik och skrivande och fokuserar på teman kring landskap, observationer och språk. Koivisto tog magisterexamen i bildkonst vid Aalto-universitetet år 2016 och har varit verksam som konstnär sedan 2009. Hon har hållit flera separatutställningar och deltagit i grupputställningar. Hennes verk fick år 2015 tredje pris på utställningen The XII Baltic States Biennale of Graphic Art på Kaliningrads konstmuseum i Ryssland. Det senaste skrivna konstverket i stadsmiljö visades sommaren 2017 i Borgå som en del av Borgåtriennalen. Utställningen i Hippolyte Studio är en fortsättning på Koivistos utställning Maisema näkee (Landskapet ser), som visades på Galleria Ratamo i Jyväskylä hösten 2017.

bild: Outi Koivisto, Dunkelt rum, 2016–18

 

Outi Koivisto
Dunkelt rum

25.5 – 17.6.2018
Hippolyte Studio
Öppet: tis–fre 12–17, lö–sö 12–16