27.3–19.4.2015 Veli Granö, Persona

Fotogalleri Hippolyte

loa pressi

Konstnären Veli Granö (f. 1960) är känd för sina dokumentära utställningar och filmer. Han har i sina arbeten berättat om många märkvärdiga människor och presenterat för finländarna den nu redan bekanta ITE-konsten (en form av särlingskonst). Helheten som nu visas på Hippolyte berättar inte om speciella människor utan om den dolda ”andra” som finns gömd inom oss alla.

Visuell inspiration för utställningens bildkombinationer har Granö fått från Ingmar Bergmans film ”Persona” (1966). Den gåtfulla filmen behandlar fotografiets vara och två kvinnors identiteters (och även bildens) sammansmältning till en och samma person.

Dubbelgångare är ett vanligt tema inom berättarkonsten. Om dubbelgångaren inte är huvudpersonens självklara tvillinggestalt är berättelsernas ”demon” ofta en bild av den outvecklade delen av karaktärens personlighet. Han är medvetandets ”negativ”, med Jungs termer en ”skugga”. I vissa berättelser leder mötet mellan dubbelgångaren och det ursprungliga jaget till bådas undergång. Aldrig förblir huvudpersonen som förr efter mötet.

Dubbelgångarhistorierna är en träffande bild av vår kluvenhet: Vi eftersträvar en stark och odelad identitet – men vi förblir alltid delade. Att vi förblir delade beror på uppfattandet av våra defekter. Därför finns det sålunda två av oss: Jag och Den andra jag.

För utställningen har Granö fotograferat sig själv och även sina bekanta. Har de också drabbats av någon omvälvning i livets grunder: Kanske en sjukdom, skilsmässa, åtal, död – eller också en lycklig sak: barnafödsel eller steget in i ett nytt livsskede? I sådana situationer kan var och en märka att man inte är riktigt ”sig själv” och kanske förvånas över sitt främmande beteende. Kanske är det en stund då den Andra stiger fram.

Granös svartvita utställningsbilder har fotograferats med traditionella metoder. För sina porträtt har han fotograferat två filmnegativ av samma person och kombinerat dem med varandra genom att använda kniv och lim. I utställningen ses även andra nya kollageverk som blivit till av skadade negativ.

”Olika enhetlighetsideals popularitet kan omärkt hindra oss att se hur dualistiska de myter och teorier som berör människans varande är. Andeväsen delas i goda och onda. Jesus var gud och människa. Gnostikerna lärde ut att världen är ljusets och mörkrets slagfält. Själen ljus, kroppen mörker. Freud attackerade den europeiska dualismen, men återgick till den på äldre dagar i Eros och Thanatos livs- och dödsdrifterna.”Markku Envall, Toinen minä

 

veligrano.com

Centret för konstfrämjande har understött utställningen

 

27.3–19.4.2015
VELI GRANÖ
Persona

Fotogalleri Hippolyte
Georgsgatan 8–10 innergård, 00120 Helsingfors
+358 9 612 3344, www.hippolyte.fi
Ti–fre 12–17, lö–sö 12–16
Stängt 3.4 & 5.4.2015

 

(bild: Veli Granö, Hänen mielensä on tutkimaton/Her Mind is Unexplored, (Loa), 2014)