Eeva Karhu Surrounded by 28.6.–27.7.2018

Fotogalleri Hippolyte

Eeva Karhus nya serie Surrounded by består av bilder av flera lager, typiska för hennes konstnärskap. I bilderna dokumenterar hon observationer av omgivningen inom ett på förhand bestämt område. Serien är fotograferad på öar i Finska viken under åren 2017 och 2018, men den anspelar också på tidigare erfarenheter, en resa till en större ö – Island. Varje dokumenterad ö är indelad i 64 fotograferingsplatser, som ligger i kanten av en cirkel, och av vilka Eeva Karhu lägger ihop en digital multipel exponering. Känsloupplevelser eller starka minnesbilder förflyttas till fotografiet genom olika masker som läggs framför kameran, och genom att vända bilderna negativt – att kombinera direkt fotograferade bilder av horisonten skulle då de läggs ovanpå varandra endast resultera i blågrått.

En av Eeva Karhus inspirationskällor har varit romantikens målare William Turner, vars landskapsmålningar föddes i en tid då konstnärer reste runt för att uppnå det så kallade sublima, storslagnasom naturen erbjuder. Upplevelsen av det sublima kunde kanske hittas då naturen visade sina krafter i en storm, eller i mötet med oceanernas gränslöshet. Liknande erfarenheter av naturens starka närvaro och naturförhållandenas överraskningar har också påverkat Eeva Karhus uppseendeväckande bilder, som upprepas i hennes verk. Samtidigt har också det senare dokumenterandet i ensamhet, på de lugna små öarna, varit ett systematiskt och meditativt arbete. I det slutliga verket finns stunder från olika tider närvarande.

Förutom naturen är en viktig utgångspunkt för Eeva Karhus arbete också reflekterande kring observation och kognition. Ögat och minnet fungerar inte som kameran, som sparar allting som lika betydelsefullt, utan känslotillstånd och förnimmelser påverkar de upplevelser som synnerven förmedlar. För Eeva Karhu fungerar sammanställandet av synvinklarna som samlats runtom cirkeln bättre som illustration av observationerna och av förhållandet mellan jaget och världen. Livet förnimmas från den egna ”ön”, på samma vis genom olika masker, och minnen och observationer flyter ihop med varandra.

Eeva Karhu är en fotokonstnär som bor och är verksam i Esbo. Strukturen i hennes bilder, bestående av många lager, är ett sätt att genom bilderna behandla tidens gång och cyklikalitet, men också förhållandet mellan observation och inre upplevelse. Hennes verk har visats i många separatutställningar förutom i Finland också i Berlin, London och Stockholm. På Hippolyte har en separatutställning med Eva Karhus verk visats senast år 2011. Bekanta dig med Eeva Karhus tidigare verk här: www.eevakarhu.fi

 

Eeva Karhu
Surrounded by

28.6 – 27.7.2018
Fotogalleri Hippolyte
Öppet: mån–fre 12–17, lö–sö stängt

bild: Eeva Karhu, Dyrhólaey, 2017