29.6–28.7.2017 Martti Jämsä, Kevät!

Fotogalleri Hippolyte

Ruutinkoski

Martti Jämsäs utställning Kevät! (Vår!) på Fotogalleri Hippolyte består av selentonade silvergelatinkopior som konstnären gjort. Serierna som visas har fotograferats vid Grotens fors i Vanda och de illustrerar betydelsen av plats. Den ena av serierna har fotograferats på sommaren och den andra på vintern, under åren 2015–2017. Utöver bilderna från Grotens fors består utställningen också av bilder ur Jämsäs nya bok, som bär samma namn som utställningen.

Detaljer, från grenar till trädstammar, tillsammans med Grotens fors landskap talar om harmonin, skönheten och även motsägelserna i förhållandet till naturen. Människans relation till naturen varierar mellan förströelse, levebröd och näring och som en del av utställningen ser vi också en liten bildserie med skogsväxter som man ätit under hungersnöden. Naturens och platsens betydelse illustreras genom repetition, då Jämsä gång på gång fotograferar samma område eller motiv med fokus på små förändringar i den bekanta miljön.

Som en del av utställningen lanseras Martti Jämsäs nya bok Kevät! (Vår!, Sémiosquare, 2017). Dessutom innehåller utställningen den unika bildportfolien Oksat (Grenarna). Fotoböcker och även bildportfolier och konstnärsböcker har varit en central del av Jämsäs arbete redan i årtionden. Förverkligade i olika format innehåller de Jämsäs svartvita bilder, både som tryckta bilder och original. Största delen av Jämsäs böcker och portfolier finns tillgängliga på Fotogalleri Hippolyte under utställningen och även annars.

Martti Jämsä (f. 1959) är en fotograf från Helsingfors, känd särskilt för sitt uttryck baserat på svartvita fotografier. Jämsä har haft flera separatutställningar runtom i Finland sedan 1982. De senaste var Snapshot på Forssa Museum och N:o 6 på fotocentret Nykyaika i Tammerfors år 2016. Under samma år sågs hans verk också bl.a. som en del av utställningen I Love Heino på Helsingfors konstmuseum HAM. Martti Jämsä har gett ut 12 fotoböcker och 15 portfolier. www.marttijamsa.fi

Tack: Stina Krooks Stiftelse, Suomen Kulttuurirahasto

29.6–27.8.2017
MARTTI JÄMSÄ
Kevät!

Fotogalleri Hippolyte
Georgsgatan 8–10, innergård, 00120 Helsingfors
+358 9 612 3344, www.hippolyte.fi
Mån–fre 12–17 (lö–sö stängt)

bild: Martti Jämsä