4.–27.3.2016 Milja Laurila, Un problème féminin

Hippolyte Studio

Laurila_Un_probleme_feminin

”Några djur har givits ett sjätte sinne: intuition. Någonting liknande besitter även en fullt utvecklad, fullvuxen kvinna.”

Med. Dr. E. W. Wretlind i verket Kvinnans Släktlif (1893)

Milja Laurilas verk Un problème féminin består av en serie små färgfotografier. Varje bild visar en människa, vid närmare anblick en kvinna. Konstnären har beskurit de upphittade arkivbilderna så att personernas ansikten inte syns. Laurila använder ofta gamla arkivbilder i sina verk. ”Jag är intresserad av vad som händer med bilderna då de lösgörs ur sitt sammanhang. Förmedlar bilderna information, eller något annat? Arkivbilderna blir till ett mysterium i mina tankar: Har kvinnorna någon hemlighet, som de inte berättar för mig?”

För Laurila är bilderna ofta stumma och alldeles som om de saknade ord intill sig. Inför fotografiet frågar sig betraktaren: Vad föreställer bilden? Varifrån kommer den? Avsaknaden av en förklaring känns ännu tydligare då det är fråga om en arkivbild: Betraktaren vill placera den någonstans. Genom att ta bort bildtexterna och lyfta ut arkivbilderna ur sin kontext placerar konstnären dem i en utmanande situation: ”Jag ger dem ett tillfälle att tala för sig själva, med sin egen röst. Men talar de? Jag tror att de är nöjda i sin tystnad och låter betraktaren gissa”, reflekterar Laurila.

Milja Laurila (f. 1982) blev magister i bildkonst vid Aalto-universitetets utbildningsprogram för fotokonst år 2010. Laurila har länge använt gamla fotografier som material för sina verk. I sin debututställning To remember (Fotogalleri Hippolyte, 2007) använde hon fotografier ur sin barndoms familjealbum. Senare har hon fokuserat på fotografier ur uppslagsverk och medicinska böcker. Till hennes senaste utställningar hör bl.a. Magneettinen uni (Magnetisk sömn) på Fotocentrum Peri (Åbo, 2015), Störst av allt är kärleken? på Wäinö Aaltonens museum (Åbo, 2013), och Uusin tieto (Den nyaste uppgiften) på Galleri Forum Box (Helsingfors, 2012). Under våren ser vi hennes verk på Gallery Taik Persons (Berlin), Museet för nutidskonst MoCAK (Krakow) och Photo London (London).

 

4.–27.3.2016
MILJA LAURILA
Un problème féminin

HIPPOLYTE STUDIO
Georgsgatan 8–10 innergård, 00120 Helsingfors
+358 9 612 3344, www.hippolyte.fi
Ti–fre 12–17, lö–sö 12–16

(bild: Milja Laurila, ur serien Un problème féminin, 2016)