Kari Soinio Sankari katsoo peiliin 5.–28.1.2018

Fotogalleri Hippolyte

Framställning av genus, kropp och manlighet finns närvarnade i Kari Soinios arbete, där fotoverken kritiskt närmar sig maskulinitetskultur och drar nytta av konstnärens egen kropp. I sitt arbete, som utgår från självporträtt, deltar konstnären i samhällsdebatten genom sin kropp på ett högst personligt sätt. I Soinios utställning på Hippolyte visas verk ur den färska serien Hjälte, som Soinio till största delen fotograferat åren 2011–16 när han bodde i New York. Dessutom finns några alldeles nya verk med, som påbörjats under denna höst i Paris. I verken får användningen av kroppen nya riktningar genom referenser till mästerverk inom den franska skulpturen.

Verken, som utnyttjar Soinios egen kropp och bilden av den, uppvisar en naken gestalt som å ena sidan kan identifieras som man, men å andra sidan eftersträvar androgynitet. I situationen då bilderna tas kontrollerar fotografen sitt poserande så att kännetecknen för könet inte alltid är helt uppenbara för betraktaren. Kroppens former och ställningar möjliggör olika slags tolkningar, samtidigt som de försöker finna möjligheter att framställa manlighet på ett sätt som utmanar det traditionella fotografiska estetiserande uttrycket också med hjälp av humor.

Att framställa genus, de sociala praktiker som det innebär och estetiken kring att visa upp kroppen är ämnen som skapar konflikter om och om igen och behandlingen av dem tar nya former även i bildkonsten. Utställningen som ses på Hippolyte fortsätter på Soinios projekt Hjälte, som han arbetat med en låg tid, då han undersökt framställandet av manlighet genom fotografi ända sedan början av sin karriär. Det är fråga om ett livslångt projekt, där konstnären genom fotografin närmar sig ett samhälleligt ständigt aktuellt och centralt ämne om och om igen.

Ett annat framstående tema i Kari Soinios produktion är landskapet, som kombinerat med mansbilden möjliggjort olika synvinklar på både identitet och förhållandet till natur- och miljö. Teman kring landskap och kroppslighet har varierat och kombinerats i hans produktion ända sedan slutet av 1980-talet. Soinios verk har visats på många separat- och grupputställningar i Finland, runtom i Europa och i USA. Hans verk finns i både offentliga och privata samlingar i Finland och i USA. Vid sidan av sitt eget konstnärliga arbete har Soinio också varit verksam som kurator och deltagit aktivt i konstnärsföreningsverksamhet. Föregående separatutställning baserad på Hjälte-serien visades i Helsingfors på Galleria Heino år 2012. Verken som visas i Kari Soinios utställning på Hippolyte har visats i New York på två olika utställningar på galleriet Station Independent Projects. En del av verken visades sommaren 2017 i utställningen Jagets teater på museet Aboa Vetus & Ars Nova i Åbo.

Kari Soinio
Hjälten i spegeln

5.–28.1.2018
Fotogalleri Hippolyte
Öppet: tis–fre 12–17, lör–sön 12–16

bild: Kari Soinio, ur serien Private Hero, 2013