Noora Sandgren Let 5.–28.1.2018

Hippolyte Studio

Noora Sandgrens utställning Let begrundar teman kring beröring. Konstnärens närvaro formas genom olika tekniker till fotografier, skulpturer och installationer som undersöker interaktion med olika material t.ex. mellan fotopappret och huden. I utställningen sker den långsamma fotograferingsprocessen, som rör sig mellan historia och nutid, utan kamera som ett samarbete mellan människan, materialen och naturen.

Som Sandgrens studio och scen för händelser året runt fungerar trädgården, där konstnären placerar fotopapper från 1960-70-talet på markytan och sitt huvud att vila ovanpå det. Under den långa exponeringstiden lämnar konstnärens andning, värme, tårar, vind, regn och småkryp tillsammans sina spår på fotopapprets mottagliga, hudaktiga yta medan solen ritar en bild. Ibland får regnet komponera hela bildytan med kraften av sitt fallande.

Genom sina verk funderar Sandgren på beröring och bemötande. Samtidigt som de innebär möjlighet till kontaktytor och sammansmältning är å andra sidan även distans och oåtkomlighet alltid närvarande. Beröringen är på det viset alltid sekundär. I utställningen begrundas attityden i att lämna spår, hur man kan närma sig andra materialiteter – även icke-mänskliga – på ett deltagande och inkännande vis. Verken är resultat av en strävan att nå växelverkan och att göra sig själv utsatt.

Sandgren kombinerar i sitt eget distinkta arbetssätt fotografiets tidiga historia och nutida processer och framhäver kroppslighet och tidens olika lager. Även om processen återvänder till tidiga utföranden inom fotografin förflyttas bilderna till den digitala processen genom skannerns exponering. Sandgrens metod tänjer på uppfattningen om fotografiet som en dokumentation av ögonblicket. Den traditionella fotoprocessen avslutas inte denna gång, utan det exponerade pappret får fortsätta sin framkallning som en egen sårbar skapelse. Den organiska processen där verken föds flyter i ett tillstånd av ständig förändring på samma väg som den värld som flyr människans kontroll.

Noora Sandgren är en multidisciplinär bildkonstnär som bor och verkar i Helsingfors. I sitt konstnärliga arbete undersöker hon frågor kring växelverkan, materialitet och ekologi. Utställningen som visas på Hippolyte är en del av den fortgående verkshelheten Fluid Being, som ännu kompletteras med verk som för tillfället visas på utställningen Abstrakt! Fenomenet under hundra år 1917-2017 på Finlands fotografiska museum och på utställningen Fluid Matter på Art Station Dubulti i Lettland. Sandgrens verk har visats på många separat- och grupputställningar i Finland och internationellt. Vid sidan av sitt eget konstnärliga arbete är Sandgren aktiv i konstnärskollektiv och som konstpedagog.

Noora Sandgren
Let

5.–28.1.2018
Hippolyte Studio
Öppet: tis–fre 12–17, lör–sön 12–16

bild: kuva: Noora Sandgren, Dialogue 13.8.2016 (30 min, lilac explosion)