6–29.9.2013, Simo Karisalo: Control (&) Disorder

Fotogalleri Hippolyte

1-Simo_Karisalo-ControlDisorder-(Survivor-Victim-2010)-WebSimo Karisalo, Survivor/Victim, 2010

FOTOGALLERI HIPPOLYTE
Georgsgatan 8–10 (innergård), 00120 Helsingfors, +358 9 612 33 44, www.hippolyte.fi
Öppet: tis–fre 12–17, lör–sön 12–16

6.–29.9.2013
SIMO KARISALO
Control (&) Disorder

Världen bör vara i ordning – det anses att ordning skapar trygghet. Vi strävar efter kontrollerade, perfekta prestationer, till och med när vi bryter mot ordningen. Fotografen Simo Karisalos utställning Control (&) Disorder besöker säkerhetsperfektionismens och förebyggandets kyliga kulisser.

Karisalo har fotograferat simulatorer och övningsutrymmen som används för träning inför, och förebyggande av, olika krissituationer. Control (&) Disorder består av 25 fotografier från övningsutrymmen inom brottsbekämpning, luftfart, sjöfart, livräddning, sjukvård, samt försvarsmakten, runtom i Finland. På bilderna verkar dessa utrymmen tomma och händelselösa.

”Det har varit inspirerande att få undersöka dessa stängda miljöer och upptäcka underliga arrangemang där ’offer’ inväntar nya ’olyckor’. Jag har inte ändrat på de motiv jag hittat, utan fotograferat dem som sådana – underliga på sitt naturliga vis. Min utställning har formats då jag samlat ihop simulatorernas mini-världar, som tillsammans utgör en slags spegelbild av vår verklighet”, beskriver Karisalo.

Men om?

Människor och samhällen eftersträvar ordning och kontroll i den egna omgivningen. Vi förbereder oss för eventuella hot genom att simulera dem. Vi förutspår framtiden och övar inför situationer där ordningen bryts och vår säkerhet hotas. Hotbilderna går sålunda från att vara endast föreställningar till att vara till hälften verkliga händelser och platser. Simulatorer omfattar alltid frågan: Men om allting går fel?

Simulatorer tvingar oss att begrunda till vilken grad framtiden kan förutspås och kontrolleras. De visar en idealbild av en värld där allt, även kaos, har en ordning.

Enorma resurser spenderas på att behålla ordningen och sköta krissituationer på ett så organiserat sätt som möjligt. Till exempel inom luftfarten strävar man efter fullständig kontroll. Minimikravet är felfritt presterande från besättningens sida, även vid (sällsynta) olyckshändelser. På förhand simuleras allt från öppnande av ovanskåpen på rätt sätt, till eldsvåda och evakuering efter en nödlandning. Också inom militären baseras största delen av träningen på att förbereda och öva inför icke-önskvärda situationer, med hjälp av simulering.

Utöver katastrofförebyggande och statliga åtgärder, planerar vi också för framtiden på ett mer personligt plan. Karisalos utställning omfattar ett parallellt tema, baserat på konstnärens observation av sitt eget kontrollbehov och vanföreställningen att man kan styra kommande händelser genom sin fantasi. Då man föreställer sig att man kan kontrollera framtiden blir överraskande situationer onaturliga och skrämmande. Försöket att kontrollera leder i slutändan till ångest.

 

Simo Karisalo (f.1985) är en fotograf från Helsingfors, som älskar raka linjer. Han tog examen vid Lahden muotoiluinstituutti år 2011 och arbetar som fotograf och konstnär. Control (&) Disorder är Karisalos första separatutställning. www.simokarisalo.com

Utställningen har erhållit stöd från Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan rahasto (Finska Kulturfondens Nyländska fond).

 

3-Simo_Karisalo-ControlDisorder-(Normal_Apartment-2011)-WebSimo Karisalo, Normal apartment, 2011