7.–23.10.2016 NADIJA MUSTAPIĆ JA TONI MEŠTROVIĆ,
The Quotas of Pride

moment-of-silence_installation-view_2

I oktober fylls Hippolyte av en stark upplevelse om arbete. I de kroatiska mediakonstnärerna Nadija Mustapićs och Toni Meštrovićs två videoinstallationer speglar förändringar i varvsindustrin lokal och global inverkan på människors liv både i Kroatien och i Finland. Utställningen är en fortsättning på Hippolytes samarbete med Saari gård.

Den femkanaliga videoinstallationen Moment of Silence som fyller galleriutrymmet har gjorts på skeppsrederier i Split och Rijeka i Kroatien. Installationen bygger upp varvsmiljön som en allomfattande upplevelse runt åskådaren. Varvspersonalens vardag och tunga slit kombineras med minutlånga ansiktsbilder. Ackompanjerad av maskinernas buller glider den färdiga färjan ut ur varvet på samma sätt som strömmen av arbetare avlägsnar sig från rederiet vid dagens slut. Betraktaren omges också av en ljudmiljö som får en att ännu mer inneslutas i verkets värld.

I Hippolyte studio får Nadija Mustapićs verk Do I Love My Job?, som också producerats på Saari gård, sin premiär. I verket betraktas arbetet på varvet ur två svetsarkvinnors synvinkel. Den ena av kvinnorna arbetar i Finland och den andra i Kroatien. Även om deras upplevelser av den mansdominerade branschen delvis är väldigt lika har också lokala förhållanden en stark inverkan på arbetet. På frågan i titeln Älskar jag mitt arbete?ger verket inte genom kvinnornas utsagor något entydigt svar. Istället leder samtalet in oss i ett komplicerat nätverk av orsak och verkan, där rederiaffärer som görs mellan multinationella företag på ett lokalt plan påverkar både arbetarnas privatliv, hela orters levnadsvillkor och samtidigt statsekonomin. En jämförelse mellan arbetsvillkoren för två kvinnor, som gör samma jobb i olika länder, förefaller också aktuell i en situation där man försöker begränsa arbetstagarorganisationernas makt till förmån för den nationella konkurrenskraften.

I samband med utställningen ordnas en presentation av konstnärerna lördag 8.10.2016 kl. 16.30.
I sitt framförande The social dimensions of de-industrialized urban structures berättar Nadija Mustapić och Toni Meštrović om sitt arbete på engelska. Läs mera…

doilovemyjob_still32

De kroatiska mediakonstnärerna Nadija Mustapić och Toni Meštrović försöker i sin konst dokumentera samhälleliga fenomen. Det dokumentära i deras verk kombineras med en poetisk stil och upplevelser av rum. Vid sidan av sitt konstnärliga arbete fungerar de som lärare vid universiteten i Split och Rijeka. Mustapić och Meštrović arbetade på Saari gård hösten 2015.

 

The Quotas of Pride är en del av utställningssamarbetet som inleddes 2013 mellan Fotogalleri Hippolyte och Saari gårds residens. Som del av samarbetet har Hippolyte tidigare visat Oreet Asherys (Storbritannien), Bill Burns (Kanada) och Tärähtäneet Ämmäts (Finland) utställningar. Saari gård är ett konstnärs- och forskarresidens i Mynämäki och upprätthålls av Konestiftelsen.

 

7.–23.10.2016
NADIJA MUSTAPIĆ & TONI MEŠTROVIĆ
The Quotas of Pride

FOTOGALLERI HIPPOLYTE & HIPPOLYTE STUDIO
Georgsgatan 8–10, innergård, 00120 Helsingfors
+358 9 612 3344, www.hippolyte.fi
Ti–fre 12–17, lö–sö 12–16

(Bild: Nadija Mustapić och Toni Meštrović )

saarilogo-finalgron-konestiftelsen-logo