7.–30.8.2015 Appu Jasu, Linjens poetik

Fotogalleri Hippolyte

I centrum av utställningen Linjens poetik finns frågan om vilket förhållande som formas mellan människan och den omgivande världen. Världen som Appu Jasus utställning bygger gestaltas genom personliga erfarenheter och teoretiska experiment, i praktiken genom text, fotografier och video.

Tiden och kulturen bildar rum och infrastrukturer i både den fysiska och den imaginära verkligheten. Detta till synes organiserade kaos hålls ihop av ett öga som rör sig i mitten. Ögat registrerar och producerar relationer, knuffar materian och sträcker ut proportionerna. I sin konstanta rörelse vet det aldrig om någonting är stort eller litet. Genom att spåra linjerna kan det trots allt erfara deras samtidiga likhet och ändlösa särskildhet.

Ibland byter det iakttagna och åskådaren plats. Ögat glömmer åt vilket håll betydelser byggs upp – ut ur pupillen eller in i den via de bilder som flödar genom den? Processen stannar upp och för en stund snurrar allt runt i cirklar, tills frågan glöms bort liksom andningen man inte längre kommer ihåg att tänka på.

Appu Jasu (f. 1987) är en Åbobaserad bildkonstnär som i sina arbeten kombinerar fotografi, text och video. Han har studerat vid konstakademin i Åbo och tog examen i bildkonst år 2014. Vid sidan av bildkonst gör han experimentell musik och populärmusik.

 

7.–30.8.2015
APPU JASU
Linjens poetik

Fotogalleri Hippolyte
Georgsgatan 8–10 innergård, 00120 Helsingfors
+358 9 612 3344, www.hippolyte.fi
Ti–fre 12–17, lö–sö 12–16