12.–22.11.2015 Adolfo Vera, Ebb and Flow

Fotogalleri Hippolyte

Ebb and Flow 07

En människa är en människa, med eller utan identitetsbevis. Ingen mänsklig varelse kan på något som helst vis vara illegal. Och vi har tills vidare inte utrotats, tack vare solidaritet mellan grupper och generationer.

Paco de Laguna

Vi fryser allting, låter bli att reagera för en stund, låter sinnet upphöra och lösgör oss ur tiden. Omöjligt! En långsam rörelse styr kroppen, vår puls slår, blodet flyter genom kroppen i en ständig ebb och flod. Och kroppen bryts ned och förmultnar. Inget av detta går att hindra!

Rörelse är en egenskap som definierar livet. Inte ens döden får livet att stanna upp, eftersom döden är en del av förändringsprocessen. Ingenting förblir vad det är. Förflyttning är en naturlag. Även växter, fästa i marken av rötter, försäkrar sig om att deras avkomma förflyttar sig genom vind, vatten eller djur och slår sig ner världen över.

Som det sägs i Saint-Exupérys Lille prinsen, har människor inga rötter. Det har vi aldrig haft, inte ens kulturella sådana. Vi har fötter och vi kan anpassa eller återanpassa oss till en ny omgivning tack vare vårt kulturella baggage. Människor har alltid flyttat: från skog till savann, från by till stad, från land till kontinent och kanske inom en inte alltför avlägsen framtid till ett annat solsystem. Människor har alltid rört sig över gränser, till och med när det kostat dem livet, vilket även hände den 3,2 miljoner år gamla hominidfossilen kallad Lucy. Flyttandet möjliggör återuppbyggande av det som dekonstruerats. Och vad som lett denna rörelse var det samma igår som det är idag och kommer även att vara det samma imorgon: överlevnad.

Utställningens verk baseras på en samling dokument om migrationens historia och i sin helhet gestaltar utställningen relationen mellan arkiv, minne, rum och tid. Bilderna återkallar gångna händelser till nutiden, inte bara som minnen, utan som en rekonstruktion ämnad att synliggöra hur universell migrationen är och hur olika den tar sig i uttryck vid olika tidpunkter.

Det som hände igår händer idag och kommer att hända igen någon dag.

www.adolfovera.fi

 

12.–22.11.2015
ADOLFO VERA
Ebb and Flow

Fotogalleri Hippolyte
Georgsgatan 8–10 innergård, 00120 Helsingfors
+358 9 612 3344, www.hippolyte.fi
Ti–fre 12–17, lö–sö 12–16