Anna Niskanen Ostron 2.–30.6.2023

Fotogalleri Hippolyte

I Fotogalleri Hippolyte visas Anna Niskanens separatutställning Ostron. Utställningen består av en samling handkopierade fotomontage som förvandlar den före detta biografen till ett vattenfyllt rum. Vattnet finns överallt omkring och inuti oss – det är vattnet i våra kroppar som håller oss flytande. När vattnet böljar, glimmar och porlar i vår närhet minns vi varifrån vi kommer.

De stora, unika verkens materialitet och kopiornas ytor för tankarna till det tidskrävande tillverkningssättets fysiskhet. Verken är cyanotyper och således kopierade med en teknik som är över hundra år gammal. Pappret sensiteras med järnsalter, exponeras med UV-ljus och tvättas slutligen i vatten. När ljuset träffar pappret sker en oxidering som ger upphov till en preussisk blå bild.

I utställningsutrymmet blandas olika slags vattenlandskap med varandra. Som enskilda kopior ser bilderna abstrakta ut, men när de hängs sida vid sida uppstår verkhelheter som tillsammans konstruerar en ny bild av vårt grundelement. Fotografier som tagits vid hav, stränder, strömmar, vattenfall och pölar har använts för att skapa verken. Landskapen som bearbetats i efterhand är som kontaktytor mellan minnen och fantasi.

Bilderna som collagen konstruerats av är tagna i samband med vistelser på konstnärsresidens utomlands, i närheten av olika slags vatten. På sistone har Niskanen också färdats till havs. Förflyttningen från en plats till en annan kan vara ett övergångstillstånd som erbjuder en särskild möjlighet att iaktta omgivningen och naturen. Med hjälp av kamera och handkopiering begrundar Niskanen fotografiets betydelse som medel för att bevara minnen och som källa till fantasier.

I samband med utställningen publiceras Helen Korpaks prosaverk som leder oss att betrakta verken som scener där jordens naturkrafter stannat upp för ett ögonblick.

Anna Niskanen (f. 1990) är en bildkonstnär från Helsingfors som gör fotobaserad konstgrafik. I sina verk undersöker hon fotografiets och olika kopieringsteknikers yttre gränser. Niskanen avlade magisterexamen i fotografikonst vid Aalto-universitetet 2017. Hennes verk har visats i grupp- och separatutställningar bl.a. på bildkonstveckorna i Mänttä, Wäinö Aaltonens museum, Lianzhou Fotofestival, Riga Photomonth, Borgå Konsthall, Vasa Konsthall och Galleria Huuto. Dessutom är hon grundande medlem av kollektivet Kosminen.

www.annaniskanen.com


Utställningen och konstnärens arbete har fått stöd av Centret för konstfrämjande och Suomen Kulttuurirahasto.

 

Bild: Anna Niskanen, Flooding to meet the current, 2023