Anne Yli-Ikkelä Med en viss sorts öron skulle jag höra 31.8.–23.9.2018

Hippolyte Studio

Det får mig att le, förvirras, sörja.
Med vilka klövar tassar barder morrhår näbbar simfötter hovar öron horn stjälkar vindar delar vi det här alltet.
Vilken slags visdom kunde vi lära oss av våra medlevande, om vi stannade upp och gav dem utrymme och en möjlighet att berätta på var och ens alldeles egna sätt. Och även om jag inte ens skulle förstå allt, förutsätter att stanna upp och lyssna jämlikhet, ömsesidighet och respekt för andra varelser.
Räven är inte nödvändigtvis intresserad av att resa till Mars. Den har bättre saker för sig. Den ser och upplever också världen på ett sätt som jag inte har en aning om. Och det är just det som är fint här, alla olika sätt att förstå, uppleva och känna världen, att finnas till. Jag skulle inte önska att ett enda sätt att uppleva försvinner. Som ett döende språk – om man förlorar det försvinner också ens unika förståelse av världsalltet.
Fastän jag inte delar ett gemensamt språk eller sätt att kommunicera kan jag dela en respektfull samlevnad. Med Leena Krohns ord: ”där din början finns, finns också min början”.

I sin utställning reflekterar Anne Yli-Ikkelä med hjälp av video och rumskonst kring delandet av utrymme och interaktionens möjligheter. Formad som vinden är en video där en människa håller upp en fanerskiva i storlek med sig själv på en blåsig strand. I verket dokumenteras kommunikation och interaktion med vinden, faneret och rörelsen som formas i samarbete med människan. Utöver videon innehåller utställningen skulpturella element, i vilka de medlevande påminner oss om sin egen unika karaktär.

Anne Yli-Ikkelä är en konstnär vars arbeten inte är bundna till ett specifikt material eller en särskild teknik. Olika saker, väsen och händelser kan väcka den nyfikenhet som driver arbetet framåt. Yli-Ikkelä tog konstmagisterexamen vid Aalto-universitetet år 2015 och har hållit separatutställningar och deltagit i grupputställningar i Finland och utomlands.

 

Anne Yli-Ikkelä
Med en viss sorts öron skulle jag höra

31.8–23.9.2018
Hippolyte Studio
Öppet: tis–fre 12–17, lö–sö 12–16

Utställningen har fått understöd från Centret för konstfrämjande.

bild: Anne Yli-Ikkelä,  Formad som vinden (videostill), 2016