Aukusti Heinonen Anthrosols 1.–24.2.2019

Hippolyte Studio

Aukusti Heinonen undersöker i sina bilder urbaniseringens utveckling och olika sätt på vilka den tar sig uttryck. Utställningens fokus ligger på materiella element i en stad som färdigställs, vars byggarbetare lyser med sin frånvaro.

Mer än hälften av världens befolkning bor nuförtiden i städer och det förutspås att andelen kommer att öka ännu mer. Istället för att städer utvidgas på bredden koncentreras de och byggs uppåt. I verket Anthrosols på Hippolyte Studio finns vyer från staden, byggarbetsplatsernas utkanter och det som finns innanför deras stängsel. Verkets namn refererar till en typ av jordmån som uppstått som resultat av människans verkan. Den här sortens jord finns överallt i värden där människor slagit sig ner för att bo ens en lite längre tid.

Heinonen har samlat bildmaterial i flera års tid. Han har rört sig med sin kamera på byggnadsplatser och i deras omgivning och dokumenterat de tillfälliga vyer och landskap som dykt upp framför honom. De byggmaterial och element som förs till platserna formar temporära strukturer och uppställningar, som snabbt försvinner då byggarbetena framskrider. Skådeplatsen i Heinonens bilder är staden som hastigt byggs upp, men i bilderna finns inga specifika drag eller landmärken som låter en urskilja vilken stad det är. Bildhelheten gör byggplatsen till en slags självrådande aktör, ett väsen, som växer och byggs vidare självständigt. Just denna tillfällighet är det som särskilt tilltalar Heinonen.

Bilderna i verket har gjorts med Risograph-teknik. De monokroma färgerna, spåret av färgrastret och bildytans taktilitet distanserar bilderna från platsen där de ursprungligen fotograferades och skapar en drömlik utopi. Bildernas ojämna yta påminner betraktaren om att även om vi bygger en mäktig, till och med majestätisk stad, mal tiden och naturkrafterna den slutligen till jord.

Aukusti Heinonen (f. 1985, Helsingfors) är en fotograf och bildkonstnär som bor och arbetar i Helsingfors. Han fotograferar särskilt landskap, byggda miljöer och arkitektur. Han tog examen vid Aalto-universitetets magisterprogram i fotokonst år 2017 och har deltagit i ett flertal separat- och grupputställningar i Finland och utomlands. www.aukustiheinonen.com

Centret för konstfrämjandes Arkitektur- och formgivningskomission har understött arbetet och Komissionen för visuell konst har understött utgivning av boken.

 

Aukusti Heinonen
Anthrosols
Fotogalleri Hippolyte
1.–24.2.2019
Öppet: tis–fre 12–17, lö–sö 12–16

bild: Aukusti Heinonen, Namnlös från serien Anthrosols, 2019