Eeva-Riitta Eerola &
Jenni Toikka
Between the Acts 3.–26.8.2018

Hippolyte Studio

Between the Acts, som byggts specifikt för Hippolyte Studio, är en installation bestående av videoverk, skulpturer och andra föremål samt strukturer som byggts till utrymmet. Samtidigt filmar en videokamera i utrymmet konstruktionen och projicerar den som separata rörliga bilder. Betraktarens synvinkel och förhållande till verkets element förändras då hen rör sig i utrymmet medan kamerans öga hålls statiskt. Between the Acts är en fortsättning på Eeva-Riitta Eerolas och Jenni Toikkas utställning Double Take som visades i Åbo konstmuseums Studio år 2017.

Eerolas och Toikkas samarbete har gett konstnärerna möjlighet till olika former av prövande och lek vid sidan av bådas personliga arbete. Istället för en enskild upphovsman är verkets delar resultat av en dialog – ett samarbete där den enas ord eller handling återspeglas i den andras och föder en ny handling. Installationens delar har behållit sina skiss- och processaktiga drag och balanserar i gränslandet mellan det färdiga och det halvfärdiga. Genom samarbetet har ett förhållande till modernismen framkommit, både till dess bildspråk och till dess manifestation i kulturen överlag. Det här kan ses i verket t.ex. som funderingar kring modernismens människosyn och förhållande till naturen. Även om behandlingen av ämnet på det här viset varit delvis mera medvetet, är det också närvarande i en intuitiv process, som en bakomliggande struktur, som å sin sida lyfter fram hur vi ofta till och med omedvetet bär med oss det modernas estetik och standard för ett bra liv.

I utställningen Between the Acts byggs olika temporala och rumsliga nivåer in. Det fönsteraktiga videoverkets upplevda fantasigräns mellan inne och ute försvinner när dess strukturer småningom upphävs. Tidsfördröjningen och spänningen mellan det rörliga och det statiska leder betraktaren till att granska förhållandet mellan installationens olika delar. Olika former, element och symboler reagerar på varandra när blicken rör sig i det rum som blir kvar mellan objekten och händelserna. Samtidigt skapas en konflikt mellan betraktarens egen rumsliga upplevelse och den projicerade bilden. Verket lyfter fram den roll som information förmedlad genom kameralinsen spelar i uppbyggandet av verklighet.

Eerola och Toikka blev bekanta med varandra när de studerade på Bildkonstakademin. Nästa utställning de förverkligar som konstnärsduo är i Maison Louis Carré i Frankrike 2019.

Eeva-Riitta Eerola är främst känd för sina abstrakta målningar. Eerola tog examen på Bildkonstakademin 2010 och har även studerat vid École nationale supérieure des Beaux-arts de Paris. Hennes verk har visats i många separat- och grupputställningar bl.a. på Galleri Bo Bjerggaard i Köpenhamn och Gallery Jaus i Los Angeles. Eerolas senaste separatutställning visades på Helsinki Contemporary år 2017. Även hennes kommande utställning förbereds till Helsinki Contemporary år 2019. Eerolas verk finns bl.a. i Museet för nutidskonst Kiasmas, Saastamoinens stiftelses, Sara Hildéns konstmuseums och Wihuri-stiftelsens samlingar. www.eevariittaeerola.com

Jenni Toikka är en bildkonstnär från Helsingfors, som arbetar främst med rörlig bild. Toikka tog examen på Bildkonstakademin år 2012. Hon har hållit ett flertal separatutställningar, bl.a. i Galleria Sinne, Forum Box och Kluuvi Galleria. Nästa separatutställning är i HAM Galleria på hösten 2019. Toikkas videoverk har visats i internationella grupputställningar och på festivaler. Hennes verk finns i Museet för nutidskonst Kiasmas, Bildkonstakademins, Emmas och Saastamoinens stiftelses samlingar. jennitoikka.blogspot.com

Tack för hjälp: Taru Elfving, Mika Hannula & Sami Kustila. Utställningen har fått stöd av Centret för konstfrämjande.

 

Eeva-Riitta Eerola & Jenni Toikka
Between the Acts

3.–26.8.2018
Hippolyte Studio
Öppet: tis–fre 12–17, lö–sö 12–16