27.5–19.6.2016 Christian Langenskiöld, Shelter

img 068

Christian Langenskiölds utställning Shelter avbildar befolkningsskyddet i Mariehamn som konstnären har haft möjlighet att bekanta sig med under vaktmästarens ledning. Våra liv går inte att kontrollera och som människor hotas vi av katastrofer. Langenskiöld uppfattar befolkningsskyddet som del av en mäsklig skyddsmekanism vars funktion är att hantera dessa faktum.

Befolkningsskyddet som Langenskiöld har fotograferat sprängdes in i den Åländska bergsgrunden på 1980-talet under kalla kriget och skyddet är planerat att klara av t.o.m. en direkt träff av ett atomvapen. Utrymmet ska fungera som boende för upp till 1500 människor för en obestämd tid och i skyddet förvaras all möjlig utrustning som kunde tänkas nödvändig vid en katastrof. Utrymmet har också kök, sjukstuga, duschrum, en stor maskin som renar luften från radioaktivt avfall och en sötvattenbassäng. Tanken med de färggranna utrymmena är att stimulera sinnet.

Under fotograferingsprocessen vaknade Langenskiöld till männsikans behov att skydda sig med tanken att något kan göras när det otänkbara och katastrofala händer. Vare sig klimatet brister, en reaktor smälter, en epidemi eller kärnkrig bryter ut så har vi någonstans att ta vägen. Langenskiöld konstaterar att detta är vår plan b även om skyddets bristfällighet i en verklig nödsituation är uppenbar: “För att skydda oss själva från rädsla och obehag bygger vi upp fantasier och handlingsmodeller som inte verkar för att ändra på våra destruktiva beteendemönster utan fungerar för att försäkra oss om en sak: det fixar sig.”


Christian Langenskiöld
(f. 1978) bor och arbetar i Helsingfors. Langenskiöld har en bakgrund som jurist och har arbetat för en liten biståndsorganisation i Jaipur, Rajasthan, Indien och som domare vid Ålands tingsrätt. För tillfället tjänar Langenskiöld sitt levebröd genom att lära meditations-, koncentrations- och avslappningstekniker. Ett begär att förstå mänskligt beteende inspirerar honom i hans arbete som fotograf. Han har rest mycket i Europa, Amerika och Asien för att försöka förstå hurudan vår värld är och hur det är att leva i den.

Shelter har tidigare ställts ut vid Fotocentrum Peri i Åbo år 2015. År 2012 visades Langenskiölds utställning Saari på Galleri Pirkko-Liisa Topelius.

Konestiftelsen och Svenska Kulturfonden har beviljat stöd för utställningen.

27.5–19.6.2016
Christian Langenskiöld
SHELTER

Fotogalleri Hippolyte
Georgsgatan 8–10 innergård, 00120 Helsingfors
+358 9 612 3344, www.hippolyte.fi
Ti–fre 12–17, lö–sö 12–16

(bild: Christian Langenskiöld, Control room, 2013)