Elina Oikari Bland skuggorna 28.9.–21.10.2018

Hippolyte Studio

Elina Oikari tillbringade två månader på Väinö Tanner-stiftelsens residens i den medeltida byn Mazzano Romano hösten 2016. Hon tog dagligen långa promenader i dalen som öppnar sig nedanför byn. I landskapet och stämningen där hittade hon många kopplingar till Dantes verk Den gudomliga komedin. Särskilt händelserna i första delen och Gustave Dorés illustrationer av dem inspirerade Oikari till att behandla eposet i sina verk.

Den gudomliga komedin börjar med orden ”Jag stod i mitten av min levnads bana, då i en nermörk skog jag mig befann, där ej mer väg och stig jag kunde ana.” När Dante skrev eposet var han ungefär lika gammal som konstnären som uppträder i bilderna. I eposet är skogen bilden av vårt liv och berättelsens protagonist och pilgrim är bokstavligt talat i mitten av sitt liv. Dante jämförde att komma in i medelåldern med att stiga in i den dal som finns vid helvetets portar. Utställningens verk utstrålar ett mörker och i dem finns liknande spänningar som i Dantes verk, men med ett aningen lekfullt drag som också passar in på namnet Den gudomliga komedin (Divina Commedia).

Utställningens fotoserie och videoverk relaterar också till trettio-fyrtioåringarnas – enligt Dante de som närmar sig livets mittfas – ännu unga vuxnas känslor kring framtiden och möjliga upplevelse av främlingskap i dagens teknosamhälle. Den på 1980-talet födda Y-generationen har i vissa forskningar faktiskt beskrivits som ”generationen som faller emellan”, som är helt åsidosatt i fördelningen av välfärden, bl.a. genom en kombination av skuldsättning, prekarisering, globalisering, åldrande och stigande bostadskostnader. Utställningen lyfter fram generationens upplevelser i naturlandskap som formar en sorts sinneslandskap.

Elina Oikari är en filmskapare och mediakonstnär från Helsingfors. Hon betonar bild- och ljudberättandets experimentella knutpunkter i sina verk, som har visats internationellt på flera olika film- och musikevenemang, även som kinokonserter. Temana i Oikaris verk knyter an till bl.a. eposlitteraturen och upplevelser av andrafiering och främlingskap.

Utställningen har fått stöd från Finska Kulturfondens Nylands regionalfond och Väinö Tanners Stiftelse.

 

Elina Oikari
Bland skuggorna – Among the Shadows 

28.9–21.10.2018
Hippolyte Studio
Öppet: tis–fre 12–17, lö–sö 12–16

bild: Elina Oikari, As if I Was There, 2018