Emma Sarpaniemi Two Ways to Carry a Cauliflower 1.–24.9.2023

Fotogalleri Hippolyte

Emma Sarpaniemis utställning Two Ways to Carry a Cauliflower är en performativ fotoserie som med lekens hjälp behandlar kvinnors självporträtt. Sarpaniemi skapar en lekfull och känslig representation med avsikten att befria motivet och blicken från vissa patriarkala kvinnoideal. Gestalten som syns i bilderna beter sig, ser ut och uppträder på sina egna villkor och följer sina egna regler. Sarpaniemi skapar en värld där gränserna mellan identitet, verklighet och fantasi suddas ut. När det gäller kvinnliga konstnärer uppfattas lekfullhet oftast som naivitet, men i det här projektet använder konstnären lekfullheten som en effekt. Enligt Sarpaniemi erbjuder leken nya sätt att vara och påverka.

Sarpaniemi planerar, väljer kläder, skapar scenografi och fotograferar självporträtten. I många fall har fotografierna byggts upp med utgångspunkt i föremål eller klädesplagg som konstnären hittat på loppmarknader. Hon är intresserad av att använda vardagliga föremål på oförutsägbara sätt för att åstadkomma en konflikt i fotografiet och ge det en annorlunda symbolisk betydelse. Fotoserien består av porträtt som ser ut att vara tagna i en hemstudio och scener som fotograferats i hemmiljöer. Gestalten befinner sig i privata miljöer, vilket för betraktaren närmare den avbildades värld. Fotografierna är ett ögonblick av närhet och lekfullhet mellan gestalten och betraktaren.

På utställningen i Hippolyte får betraktaren möjlighet att betrakta den värld som den fotograferade gestalten lever i. Sarpaniemi är inspirerad av cirkus och dess teman: färgerna, lekfullheten och fotografiernas olika ramar skapar tillsammans en läcker och genomtänkt helhet i galleriutrymmet. Cirkusen erbjuder betraktaren underhållning och en mötesplats, medan clownerna uttrycker livets absurda sidor. Cirkustematiken har dessutom på olika nivåer spridit sig till metoderna som konstnären använder för att skapa självporträtt: utgångspunkterna för arbetet är frihet, lekfullhet och en strävan efter att avbilda kvinnlighet på ett sätt som sträcker sig utanför de etablerade ramarna. Sarpaniemi skapar världar och utopier om en kvinnlighet som hon själv vill se och uppleva.

Emma Sarpaniemi (f.1993) är en fotokonstnär från Helsingfors. I sina performativa självporträtt undersöker Sarpaniemi definitionerna av kvinnlighet. För Sarpaniemi är självporträttet en lekpark där hon strävar efter att ifrågasätta specifika patriarkala ideal för kvinnobilden och skapa representationer som inte begränsas av andras definitioner. Sarpaniemi har avlagt kandidatexamen i fotokonst vid Royal Academy of Art i Haag (KABK) 2019. Sarpaniemis verk har visats i gallerier, museer och festivaler i Finland och utomlands, bland annat i Les Rencontres d’Arles, festivalen European Month of Photography i Luxemburg, Finlands fotografiska museum, Wäinö Aaltonens museum och Fotocentrum Peri. Konstnärens verk finns i Finlands fotografiska museums, Åbo konstmuseums och Statens konstverkskommissions samlingar samt i privatsamlingar i Finland och Nederländerna.

Konstnärens arbete har stötts av Finska Konstföreningen och Suomen Kulttuurirahasto. Utställningen har förverkligats med stöd av Centret för konstfrämjande.

Tack till Kakola Brewing Company och Perso Soda som stod för dryckerna på vernissagen.

Tack för målnings- och upphängningshjälpen Helmi Nieminen, Emilia Ronkainen, Kim Attola, Mari Mäntynen, Niklas Hallman och Ilpo Vainio. Tack till familj, vänner och kollegor för stöd och hjälp. Ett särskilt tack till Helmi Nieminen, Ronya Hirsma, Nimco Kulmiye Hussein, Jenny Jansson och Miika Kemppainen.

 

 

Emma Sarpaniemi
Two Ways to Carry a Cauliflower
1.–24.9.2023
Fotogalleriet Hippolyte

 

 

Bild: Emma Sarpaniemi, Self-portrait as a Lowly Worm, 2022