Eva-Terez Gölin Speed 4.–27.3.2022

Hippolyte Studio

I sitt konstnärliga arbete har Eva-Teréz Gölin under de senaste åren närmat sig temat hållbarhet ur ett konsumtionsperspektiv. På sin utställning Speed (Hastighet) på Hippolyte Studio siktar Gölin specifikt på att visualisera överkonsumtionen av fossila bränslen och hur vi bokstavligen kör i cirklar och använder enorma mängder energi inte bara för produktion utan även för nöjes skull.

För att porträttera dessa platser har Gölin använt sig av bilder från Googles 3D simulation av världen, byggd med hjälp av fotogrammetri. Precis som i början av fotografins historia, då det krävdes långa exponeringstider för att motivet skulle registreras på en fotografisk plåt, kräver fotogrammetri en mängd ögonblick över en längre tid för att kunna avbilda en plats. Det här skapar bilder där föremål som har förflyttat sig från en exponering till en annan, kan bli delvis transparanta eller försvinna helt och hållet. Vad som återstår är tomma vägar och städer utan mänsklig närvaro.

Verken som visas på utställningen är kopior av en kopia av en kopia. Denna avbild, avskalad på detaljer på grund av den automatiserade fotogrammetriprocessen, ger en förstärkt känsla av närvaro och en ökad medvetenhet om att vara fast i gamla vanor. Under pandemin har dock en glimt av en annan verklighet visat sig – den konstanta konsumtionen var för ett kort ögonblick inte helt omöjlig att stoppa. Utifrån denna upplevelse kan bilderna ses i ett nytt ljus. Konstnären fortsätter att ifrågasätta om den uppfattade – men falska – tomheten i hennes bilder ännu kommer att representera det nya normala.

Eva-Teréz Gölin bor och arbetar i Göteborg, Sverige. Hon har studerat på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, Yrkeshögskolan Novia i Finland och har en master i fotografi från Akademin Valand i Göteborg. Gölins konst problematiserar frågor som konsumtion, hållbarhet och klimatförändringen. Utgångspunkten för hennes konst ligger i den fotografiska bilden, ofta i form av approprierade bilder, och de senaste åren har hon använt sig av material från Google Maps 3D och Street View. Hennes verk har visats på både separat- och grupputställningar i Sverige och utomlands sedan 2010. I Finland har hennes verk senast visats på Åbo Konsthall år 2021.

 

Eva-Teréz Gölin
Speed

4.–27.3.2022
Hippolyte Studio