Hannu Karjalainen Waveforms and Glowworms 28.9.–21.10.2018

Fotogalleri Hippolyte

För konstnären Hannu Karjalainen, som arbetar multimedialt med bild, musik och video, har synestesi – ett tillstånd där sinnena går i kors och blandas – varit en fascinerande tanke då han kombinerat sina egna tekniker och intresseområden. I synestesin kan t.ex. dofter och siffror väcka förnimmelser av färg eller ett ljud kan förvandlas till en starkt rumslig upplevelse. Fastän verken som visas på Hippolyte fått sin början i tekniskt experimenterande kombinerar de många bakgrundsfaktorer som är viktiga för Karjalainen, från arkitektur och abstrakt fotografi till elektronisk musik.

Fotografierna och videoverken i utställningen är en fortsättning på Karjalainens tidigare RGB-videoverk, där han undersökt hur den analoga färgbilden tar form på ljuskänslig film. Serien med video- och fotoverk tog sin början när Karjalainen hittade RGB-färgseparationsfilter på en loppmarknad. Experimenterade och dubbelexponeringar med rött, grönt och blått filter skapar bristningar i färgskalan och elektriska färgtoner. De estetiskt intressanta resultaten av experimenten har under arbetets gång blivit mindre centrala och istället står visuella reflektioner kring fotografiets karaktär och dess lager av tid och historia i centrum.

Färgkombinationerna, formerna och texturen skapar referenser till konsthistoria, filosofi, design, musik och vardagliga saker. Utställningens namn Waveforms and Glowworms kommer från den brittiska gruppen Coils låt (Glowworms/Waveforms) och hänvisar samtidigt till de bakomliggande influenserna. Elektronisk musik, dess historia, teknologi och processer är en viktig inspirationskälla för Hannu Karjalainen. Också den abstrakta fotografin och dess relation till kameran och föreställningen om den som en förmedlare av verklighet har länge intresserat Karjalainen och format de arbeten som nu visas. Abstrakta bilder kan alltid relateras tillbaka till fotoögonblickets materiella verklighet, men när de är lyckade har de också en slags tidigare osedd nivå, som när bilderna tolkas vänder blicken inåt mot våra egna minnen och upplevelser istället för den begreppsliga referensramen.

Hannu Karjalainen är en multidisciplinär bildkonstnär, mest känd för sina video- och fotoverk där han behandlar bl.a. frågor relaterade till arkitektur. Karjalainen tog magisterexamen i fotokonst vid Konstindustriella högskolan i Helsingfors (nuvarande Aalto-universitetet) år 2005. Hans senaste separatutställningar har visats i Forum Box i Helsingfors, Momentum Box i Berlin och på Uleåborgs konstmuseum. På Hippolyte har Karjalainen haft separatutställningar åren 2006 och 2014. Vid sidan av bildkonsten är Hannu Karjalainen också känd som musiker.

Utställningen har fått stöd av Centret för konstfrämjande och Oskar Öflunds Stiftelse sr.

 

Hannu Karjalainen
Waveforms and Glowworms

28.9–21.10.2018
Fotogalleri Hippolyte
Öppet: tis–fre 12–17, lö–sö 12–16

kuva: Hannu Karjalainen, Formation I, 2017