5.–28.9.2014 Hannu Karjalainen, The House Protects the Dreamer

Fotogalleri Hippolyte

Hannu Karjalainens experimentella film The House Protects the Dreamer (2014) visar en fiktiv, modern arkitekts arbete i vilket kroppen, rörelsen och ljudet spelar en lika viktig roll som linjen och pappret.

En av filmens utgångspunkter har varit olika proportionssystem som arkitekter genom tiderna skapat baserade på den ideala människokroppen. Det kändaste av dessa torde vara den vitruvianske mannen som visualiserades av Leonardo da Vinci. Även arkitekten Aulis Blomstedt (1906-1979) hade sitt eget proportionssystem, Canon 60, som han använde i många av sina arbeten, bland annat den privata byggnad i Helsingfors som också är hem åt arkitekten i filmen. Filmen reflekterar kring modernismens motstridigheter, fetischeringen av det andra samt konstnärens tro, besvikelse och förnyelse.

Verkets namn är ett citat ur Gaston Bachelards verk Rummets poetik (1958), som ser på arkitekturen genom fenomenologin. Bachelard undersöker i sitt verk bl.a. hur våra minnen från vårt första hem påverakar kommande erfarenheter av arkitekturen. Huset är ett bo, en krubba, som ger skydd för vårt drömmeri.

Hannu Karjalainen (f. 1978) tog magisterexamen i konst på Konstindustriella högskolans (nuvarande Aalto-universitetet, Helsingfors) utbildningsprogram för fotokonst år 2005 och han valdes till Årets unga konstnär år 2009. På senare tid har hans verk visats bl.a. i samband med ArcoMadrid som en del av #FocusFinland -helheten, på Scandinavia House i New York, museet för nutidskonst Kiasma i Helsingfors och Alvar Aalto -museet i Jyväskylä.

http://hannukarjalainen.com/

Bild: Hannu Karjalainen, The House Protects the Dreamer, 2014 (videostill)

5.–28. september 2014
HANNU KARJALAINEN
The House Protects the Dreamer

FOTOGALLERI HIPPOLYTE
Georgsgatan 810 (innergård), 00120 Helsingfors
09 612 3344, www.hippolyte.fi
Tisfre 1217, lösö 1216