Heidi Kilpeläinen Metanoia 3.–26.3.2023

Fotogalleri Hippolyte

Metanoia är en mångkanalig videoinstallation av konstnären Heidi Kilpeläinen. Den består av material som filmats under covid-19-pandemin i ett glesbygdsområde i norra Finland. Det autoteoretiska och mångskiktade verket skiftar mellan förfluten tid och samtid. Scenariot utspelar sig i en nära framtid då det blivit brottsligt att skada insekter. En far och hans dotter är insektpoliser som patrullerar på en naturlig äng och övervakar den från sin station. Parallellt med de utopiska aktiviteterna utspelas vardagliga händelser mellan dottern och den åldrande fadern som lider av Alzheimers sjukdom och sörjer sin nyligen bortgångna livspartner.

Dynamiken mellan den ensamstående föräldern och dottern sätter obearbetade barndomsupplevelser i rörelse, vilket utlöser en inre resa av förändringar som fadern bevittnar med värdighet och medkänsla. Hans närvaro, årtionden senare, har en stor betydelse för hur dessa tillbakablickar och kroppsliga minnen bearbetas – vilket inleder en djupare läkningsprocess.

Parallellt med insektpolisernas arbete kan betraktaren följa med forskning i utvecklingspsykopatologi, inre processer och vardagsliv. Årstiderna passerar medan far och dotter räddar återstående insekter. De övervakar också luftens, jordens och vattnets kvalitet, och registrerar data med målarfärg på duk. Insektpolisernas vårdande ekofeministiska värden står i kontrast till de oförändrade patriarkala strukturerna som representeras av deras vittrande uniformer – kvarlevor av faderns karriär som polis.

Detta utopiska mikrokosmos av handlingar mellan far och dotter avspeglar det makrokosmos av problem som ingår i samtida miljöfrågor. Personliga, generationsmässiga och planetariska trauman samverkar och rollerna blir ombytta. Smärta, sorg och ilska förvandlas till kärlek, medkänsla och känsliga handlingar samt aktivism för miljöns skull; kanske just det som måste tillämpas på moder jord för att alla arter ska kunna leva tillsammans och överleva.

 

Heidi Kilpeläinen utforskar förbindelser mellan bildkonst och musik, och skapar helhetsverk där deras gränser sammansmälter – kombinationer av video, installationskonst och performance. Hennes arbete inspireras också av samtiden och dess fascination för teknologi, samt av forntida, mytologiska former som lever i det kollektiva minnet. Hon producerar estetiskt intressanta verk som ur ett kritiskt perspektiv granskar samhället och reflekterar över människans roll däri.

Kilpeläinen har också gett ut tre skivor under artistnamnet HK119 (One Little Independent Records, 2005–2013) och har uppträtt internationellt på klubbar, gallerier, museer och festivaler som till exempel Performa, Tate Gallery, Victoria & Albert Museum, Nag Nag Nag, Madame JoJo’s, Casa da Musica och Kiasma.

Heidi Kilpeläinens Land of Dreams -utställning visas just nu i Vasa konsthall fram till den 16 april 2023.

 

Utställningen och konstnärens arbete har stötts av Centret för konstfrämjande och Suomen Kulttuurirahaston Kainuun rahasto.

 

 

Heidi Kilpeläinen
Metanoia
3.–26.3.2023
Fotogalleriet Hippolyte