28.2–23.3.2014, Heikki Hautala, Life Coach from Hell

Fotogalleri Hippolyte

FOTOGALLERI HIPPOLYTE
Georgsgatan 8–10 (innergård), 00120 Helsingfors, +358 9 612 33 44, www.hippolyte.fi
Öppet: tis–fre 12–17, lör–sön 12–16

28.2–23.3.2014
HEIKKI HAUTALA
Life Coach from Hell

Heikki Hautalas utställning Life Coach from Hell på Fotogalleri Hippolyte visar hans teckningar och målningar från den senaste tiden. Verken behandlar individuella och samhälleliga smärtpunkter och människans möjligheter att i en oavbruten korseld av impulser orientera sig i en allt hårdare värld. De är glimtar från den omgivande verklighetens och overklighetens gränszoner. Hautalas snabbt gjorda engångsmålningar speglar den koncentrationsstörda tidsanda vi lever i.

Heikki Hautala (f. 1980) bor och arbetar i Björneborg. Han utexaminerades 2009 som bildkonstnär (YH) från Kankaanpää konstskola vid Satakunta yrkeshögskola. Hans mest typiska uttrycksformer är måleri och teckning, på grund av deras omedelbarhet. Han arbetar dock även med bl.a. performance och träskulptur. I repertoaren ingår dessutom musik, som han både skapar och uppför. Som en motvikt till sitt individuella arbete är Hautala verksam också inom konstföreningen T.E.H.D.A.S. rf.

Tack: Centret för konstfrämjande / Satakundas konstkommission

 

haaskallaIIHeikki Hautala, Haaskalla II, 2013