3.–26.3.2017 Heli Kaskinen, Act Like Nothing Happened

Kaskinen_3xHands

Heli Kaskinens fotografier handlar om att vända på saker. Genom vändandet har Kaskinen möjlighet att granska upplevelser ur ett annorlunda, humoristiskt perspektiv. Att lyfta fram det privata är skrämmande, men ofta visar sig hemligheter ändå vara delade upplevelser.

Startpunkten för Kaskinens fotokonstverk påminner om en blinkning. Det är en liten gest som kan förändra betydelsen av en större helhet och vända upp och ner på tolkningen. Bland konstnärens barndomsminnen finns en minnesvärd upplevelse av hur mormor försökt lära henne att blinka med ena ögat. Resultatet blev en liten flicka som käckt blinkade med båda ögonen. Föräldrarna, som var ovetande om vad mormor lärt ut, blev oroliga över blinkandet och förde till och med barnet till en läkare. ”Senare förlorade mormor gradvis minnet och kände inte mera igen mig. När vi träffades sista gången märkte jag att hon blinkade åt mig. Hon kom trots allt ihåg mig och vår gemensamma hemlighet”, berättar Heli Kaskinen.

Heli Kaskinens Act Like Nothing Happened (Låtsas som om ingenting hänt) är ett försök att vända fram hemligheter och skamliga ämnen både med hjälp av ett konceptuellt tankesätt och av humor. Genom att vända på saker strävar verken till att se en annan sida av upplevelser och granska dem ur ett annorlunda, humoristiskt perspektiv. Målet är att samtidigt öppna upp slöjan kring det privata och bryta tystnadskulturen. Hemligheter är ofta upplevelser som kan delas med andra, men rädslan för andras tankar hindrar oss från att dela med oss av dem.

Heli Kaskinen (f.1981) studerar fotokonst på Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur och på Bildkonstakademin vid Konstuniversitetet. Hennes arbeten har visats både utomlands och i Finland på ett flertal grupputställningar. Act Like Nothing Happened är Kaskinens andra separatutställning och är samtidigt en del av hennes slutarbete för magisterexamen i bildkonst på Bildkonstakademins studieprogram i tid-rumkonst.

3.–26.3.2017
HELI KASKINEN
Act Like Nothing Happened

Hippolyte Studio
Georgsgatan 8–10, innergård, 00120 Helsingfors
+358 9 612 3344, www.hippolyte.fi
Ti–fre 12–17, lö–sö 12–16

(bild: Heli Kaskinen)