29.4–22.5.2016, Hertta Kiiski

Hippolyte Studio

HerttaKiiski_Wash

Lära sig bilderna och blanda dem med kroppsligheter,
lära sig hemligheterna och glömma dem åter,
förlora kunskapen under denna vandring
genom tiden och lagren av urkunder,
svårtydda stentavlor, saknade dynastier.
Bli tom och avstå från övertron, tron
som är visdom ärvd från djuren,
från alla beträngda hjärtan
och bundna blommor innan förvandlingen till djur.
Bli tom och avstå –
hur tung är ej vandringen utan börda,
ensamheten utan djurens gemenskap,
olikheten som vargarna flyr i skräck.
Slutligen nå
lätt och trött,
utan ord, utan tält och djurens medkänsla
havets strand, med sin kropp skåda allt detta:

Det stelnande ljuset och de långa hårda vågorna,
det kalla kretsande rymden som tjuter
och de långsamt istyngda vindarna:
att av vana utsända
en tom båt, ett rop i vinden
vetande att blott skärvor når fram
eller ingenting.

(Eeva-Liisa Manner, ur Denna färd, 1956, tolkning av Bo Carpelan)

 

Wash är en installation bestående av nio fotografier och 197 tvättsvampar placerade på väggarna och på golvet i Hippolyte Studio. Bildmaterialet i installationen är fotograferat åren 2015-2016 på Utös sydspets – på den sista stranden innan öppna havet. Genom temana i verket kan betraktaren begrunda det mänskliga och det omänskliga samt balansen och jämlikheten mellan dem.

Hertta Kiiski är en bildkonstnär som arbetar med fotografi, rörlig bild, objekt, rum och ofta med sina döttrar. Kiiski tog bildkonstnärexamen år 2012 vid avdelningen för fotokonst på Turun Taideakademia i Åbo och magisterexamen i bildkonst 2015 vid Bildkonstakademins avdelning för tid-rumkonst. Hennes verk har visats på flera museer och gallerier i Finland och utomlands.

Verket Green, som är systerverk till, Wash kan ses på SIC 6.5–5.6.2016.

Suomen Kulttuurirahasto, Fonden för Egentliga Finland och Centret för konstfrämjande har beviljat stöd för utställningen.

 

29.4.–22.5.2016
HERTTA KIISKI
Wash

HIPPOLYTE STUDIO
Georgsgatan 8–10 innergård, 00120 Helsingfors
+358 9 612 3344, www.hippolyte.fi
Ti–fre 12–17, lö–sö 12–16
Stängt 1.5 & 5.5.2016

(bild: Hertta Kiiski, Kiviteatteri, 2016)