27.3.–27.4.2014, HPB14: Ecological Fallacy

Fotogalleri Hippolyte

FOTOGALLERI HIPPOLYTE
Georgsgatan 8–10 (innergård), 00120 Helsingfors, +358 9 612 33 44, www.hippolyte.fi
Öppet: tis–fre 12–17, lör–sön 12–16

27.3.–27.4.2014
Helsinki Photography Biennial 2014
Ecological Fallacy:
Braco Dimitrijević, Daniel G. Andújar, Oliver Ressler, Tomislav Gotovac


Helsinki Photography Biennial
, Helsingfors fotobiennal är en serie evenemang som presenterar foto- och linsbaserad samtidskonst. Biennalen ordnas vartannat år på våren och produceras år 2014 av Förbundet för Fotografiska Konstnärer / Fotogalleri Hippolyte och Finlands fotografiska museum.

Temat för årets biennal är orsakssamband relaterade till ekologiska frågor. Den kuratoriella ramen för HPB14 har utvecklats av kuratorn och formgivaren Basak Senova från Istanbul tillsammans med föreningen Mustarinda-seura och kuratorn Branko Franceschi från Zagreb.


Ecological Fallacy i Fotogalleri Hippolyte

Ecological Fallacy (ekologiska vanföreställningar) är en statistisk term som kan beskrivas som ett tankefel. Başak Şenovas kuratoriella struktur är inriktad på vanföreställningar inom ekologisk kunskap och främjar samverkan mellan ekologisk data och fotografibaserade arkiv.

För Fotogalleri Hippolyte har Basak Senova tillsammans med Branko Franceschi kurerat en utställning med fokus på ideologisk kritik och kulturkritik, som ingår i helheten Ecological Fallacy. Konstnärerna på Hippolyte är Braco Dimitrijević (1948, Sarajevo), Daniel G. Andújar (Almoradí, 1966), Oliver Ressler (1970, Knittelfeld) och Tomislav Gotovac (1937, Sombor – 2010, Zagreb).

I Braco Dimitrijević serie Kulturlandskap från 1980-90-talen har installationer byggts där vilda djur konfronterar artefakter och konstverk. Seriens fotografier och videoverk sammanför två kulturella modeller: Den västerländska och den hos kulturer som lever i starkare harmoni med naturen.

Oliver Resslers videoverk Lämna den i marken beskriver klimatkrisen, inte som ett vetenskapligt problem utan som ett politiskt.

Daniel G. Andújars Tidslinje är ett verk som hör till helheten Postkapitalistiskt arkiv. 1989-2001 (2008) och är ett multimedieprojekt som består av över 250 000 dokument som sammanställts från internet. Motiven för Tidslinje är baserade på annonser för kommersiella företag och humanitära organisationer.

Tomislav Gotovac var en av de viktigaste performanskonstnärerna, skaparna av strukturell och experimentell film, samt en central konceptuell konstnärer i Östeuropa. Fotografierna samlade för Hippolyte togs under en lång rad av hans kultframträdanden.

Utöver verken inne i galleriet tas portgångens vitriner i bruk som Hippolyte Corridor vid Georgsgatan 8–10. Där visas ett verk av Barbaros Kayan (Istanbul) ur serien Occupy Taksim (2013). Det är en serie som består av fotografier tagna under motståndsrörelsen i Gezi Park, Istanbul våren 2013. Under HPB14 är Occupy Taksim utställt på olika offentliga ställen i Helsingfors: Helsingfors centralstation, på Finlands fotografiska museums fasad, Hippolyte Corridor och restaurang Hima & Sali på Kabelfabriken.

Ecological Fallacy presenterar 19 projekt av konstnärer från olika delar av världen. Utställningarna söker konstnärliga sätt att producera och behandla information relaterad till miljön och skapa en kritisk social och kulturell diskurs kring våra ekologiska vanföreställningar.

Dimitrijevic_Memories_of_Childhood
(Braco Dimitrijevic, Memories of Childhood, 1983)

Andra utställningsplatser för HPB14 omfattar Finlands fotografiska museum, magasinsbyggnaden L3 på Busholmen, Galleria U (Ungerns kultur- och vetenskapscentrum) och Helsingfors universitets huvudbibliotek (Kajsahuset).

Biennalen sammanfaller med utgivandet av boken Ecological Fallacy / Objects on Oil som är en del av Mustarinda-seuras publikationsserie. Biennalpublikationen är en fördjupning i temat för biennalen. Temat behandlas också under ett seminarium som ordnas på Kabelfabriken 29.3 kl. 11-16. Under seminariet diskuteras frågor relaterade till biennalens tema av sakkunniga inom konst och vetenskap.

Läs mera om HPB14: www.hpb.fi

HPB14 understöds av: Alfred Kordelins stiftelse, British Council, Danmarks Ambassad, SAHA, Istanbul, Suomen Kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden, Sveriges ambassad, Undervisnings- och kulturministeriet, Visuaalisen taiteen keskus Frame