Iina Heiskanen Illusionernas eremithydda 29.10.–21.11.2021

Hippolyte Studio

Iina Heiskanens verk på Hippolyte Studio förenas alla av vikningsprocessen, där ytorna turvis visar och gömmer sig. Träsnitten som hänger på väggen är resultatet av en regelrätt vikning av papperet och dess upprepade rytm. “Pelarna”, som i huvudsak består av gråa kvadrater, leker med den lod- och vågräta bildens former och begrundar deras förhållande till tid och avstånd. På utställningen finns även ett konstverk som består av pappersark, som besökarna kan ta med sig hem. Verket har ett fotografi på Alperna, som har fungerat som en av utgångspunkterna för utställningen Illusionernas eremithydda. Viknings- och tryckningsprocessen har haft en central roll även i skapandet av det här verket.

Utställningens abstrakta rutverk och det fotografi-baserade arbetet förenas även av annat än det vikta pappret och träsnittstekniken. Det gamla fotografiet på Alperna är ursprungligen ett fynd från ett antikvariat i Trieste, där konstnären vistats mycket under det senaste årtiondet. Upplevelsen av den genom dimman sällan fullständigt synliga bergstrakten, har att göra med synlighetens och försvinnandets teman. Dess toner repeteras i verkens gråskala – och tvärtom – höjdskillnaderna på ytan av berget, som plattats till ett fotografi, är som veck på ytan av stenen.

De gråa tonerna, färgkombinationerna och vikningarna, som samtidigt täcker och skapar nytt, berättar alla på sitt sätt om observation och presentation. Fotografiet på bergstrakten är relaterat till upplevelsen av det under olika årstider. Det släta, felfria papprets materialitet samt hur det agerar som en förmedlare av en bild betonas då det störs som ett resultat av att det viks. I Iina Heiskanens verk riktas iakttagelsen förutom till omgivningen även till den egna konstnärliga arbetsprocessen. 

Iina Heiskanen är bildkonstnär och arbetar i Helsingfors och i Trieste i Italien. Heiskanen arbetar främst med träsnitt, men även fotografering och teckning spelar en viktig roll i hennes arbetsprocess. Heiskanen arbetar utgående från observationer, med teman kring tid och flyktighet. Heiskanen är utbildad magister i bildkonst från Konstuniversitetet 2016 och från Konstindustriella Högskolan (nuvarande Aalto-universitetet) 2008. Hennes verk har visats på separat- och grupputställningar i Finland och utomlands, bl.a. på Riihimäki Konstmuseum, Menier Gallery i London och Shirin Gallery i Teheran. Senast har Iina Heiskanens verk visats på en separatutställning på Galleri Katariina i Helsingfors 2019. www.iinaheiskanen.com

Iina Heiskanen
Illusionernas eremithydda

29.10–21.11.2021
Hippolyte Studio

bild: Iina Heiskanen, Joutilas, 2021

Tack: