Ilkka Halso Landskapets anatomi – Dissektion 31.8.–23.9.2018

Fotogalleri Hippolyte

Att dokumentera ett landskap på bild är enkelt, men samtidigt omöjligt. Ett landskap är en alldeles för omfattande upplevelse för att fångas på en liten rektangulär yta. I sin utställning Landskapets anatomi – Dissektion har fotokonstnär Ilkka Halso närmat sig problemet med avbildande ur en ny synvinkel, genom att belysa landskapet och dess struktur på ett annorlunda sätt. Halso tar på ett konkret sätt isär landskapet och dess begrepp genom att fokusera blicken på smala profilaktiga nivåer.

Namnet på utställningen – dissektion, en term lånad från anatomin – beskriver analyserandet av någonting genom att dela upp det i bitar. Analogin mellan att undersöka ett levande landskap och en död kropp skapar intressanta, aningen morbida, tankegångar. Med ljuset som redskap skivar och delar Ilkka Halso upp lanskapet i provstycken och gör genomskärningar i det med en figurativ skalpell i sin hand. Även om bilderna fokuserar på landskap berättar de också någonting om människan och våra försök att kontrollera och forma omgivningen och de upplevelser och observationer som förmedlas genom detta. I landskapet speglas den så kallade ”vetenskapliga människans” sätt att gestalta och klassificera naturen.

Landskapen i Ilkka Halsos bilder har under den mörka tiden på dygnet belysts ovanifrån med artificiellt ljus. Med hjälp av fjärrstyrd multikopterapparatur kan man förflytta blixtljuset fritt ovanför landskapet och framhäva detaljer ur landskapet. Av ett specifikt objekt dokumenteras ett material på hundratals bildrutor, vars bearbetning erbjuder minst lika många olika möjligheter. I denna utställning får vi se panoraman uppbyggda av Halsos fotografiska biopsier och sprängskisser, som fotograferats under de tre senaste åren runtom i Finland.

Ilkka Halso är en fotokonstnär från Orimattila, känd för sina verk som behandlar människans förhållande till naturen och som använder både fysiska och digitala interventioner. I hans delvis dystopiska framtidsvisioner restaureras, bevaras och skyddas naturen från människans inverkan eller beundras som ett sällsynt spektakel. Halso tog magisterexamen i konst vid Konstindustriella högskolan i Helsingfors år 1992 och hans verk har visats runtom i Finland och utomlands både på separat- och grupputställningar sedan början av 1990-talet.

 

Ilkka Halso
Landskapets anatomi – Dissektion

31.8–23.9.2018
Fotogalleri Hippolyte
Öppet: tis–fre 12–17, lö–sö 12–16

Utställning har fått stöd av: Centret för konstfrämjande, Konestiftelsen, Finska Kulturfonden, Finska Kulturfondens Päijät-Häme regionalfond, Niilo Helanders Stiftelse

 

bild: Ilkka Halso, Kumpareet, Pallastunturi – räjäytyskuva, 2016