4.–27.3.2016 Jaana Maijala, All is Moving but All is Shapeless

Fotogalleri Hippolyte

Beyond What I Know

Jaana Maijalas utställning All is Moving but All is Shapeless samlar konstnärens verk från åren 2011–2015. Bergstopparna och havsytan upprepas i form av både teckningar och fotografier – och Picassos duvor blinkar åt oss från 70 år tillbaka i tiden. Största delen av verken i utställningen har inspirerats av resor till bergen i Schweiz, Norge, Spanien och även Portugal.

Jaana Maijalas arbete är en kombination av teckning och fotografi. Där tecknandet för Maijala fungerar som ett medel för sökande är fotografiet å sin sida ett långsammare och säkrare analysredskap. Ibland skapas teckningarna även utan att se på pappret, för att undvika den egna kritiska blicken. Unika verk föds genom ett länge inövat samarbete mellan hand och öga.

Centralt i Maijalas kraftfulla verk är förmedlandet av rörelse och styrka. Några av de viktigaste utgångspunkterna för hennes skapande är ifrågasättandet av det absoluta i hennes egen upplevelsevärld, observationens osäkerhet och dess exklusivitet. Maijala fascineras av upprepandet som arbetsmetod, eftersom observationen och tolkningen av ett och samma ämne varje gång är olika. På så vis är också formen hos det verk som föds alltid ny.

Konstnären Jaana Maijala (f.1984 i Ylistaro) arbetar i Helsingfors och i bergen. Maijala tog magisterexamen i konst vid Aalto-universitetet år 2013. Hon har deltagit i ett flertal utställningar både i Finland och utomlands. Vid sidan av sitt eget arbete är hon också medlem i Maanantai-kollektivetAll is Moving but All is Shapeless är Maijalas första separatutställning i Helsingfors.

Utställningen här fått stöd av Centret för konstfrämjande

4.–27.3.2016
JAANA MAIJALA
All is Moving but All is Shapeless

FOTOGALLERI HIPPOLYTE
Georgsgatan 8–10 innergård, 00120 Helsingfors
+358 9 612 3344, www.hippolyte.fi
Ti–fre 12–17, lö–sö 12–16
Stängt 25.3.2016

(bild: Jaana Maijala, Beyond What I Know, 2014)