Jarkko Räsänen Use Your Illusion V 2.–25.9.2022

Hippolyte Studio

På Jarkko Räsänens utställning Use Your Illusion V ses verk som baserar sig på Räsänens familjealbum. Den i Heinola uppvuxna Räsänens föräldrar är passionerade hobbyfotografer. Fotokulturen som konstnären fått hemifrån har påverkat honom som fotograf.

Räsänen utexaminerades från programmet för tidrum-konst på Bildkonstakademin år 2011 och under sin studietid utvecklade Räsänen ett datorprogram som skivar och omorganiserar bildmaterial. Slutresultatet är en bild som förkroppsligar intensitet, stämning och intryck istället för dokumentation som bygger på realism. Delar av varje objekt som fotograferats är närvarande, men bildens karaktär förändras när det förnimbara omarrangeras.

Utställningens titel Use Your Illusion V hänvisar till intryck och syner. Förutom genom att skivas, har bildmaterialet för denna utställningshelhet bearbetats med effekter från demoscenen. Demoscenen tillför en ny, kulturhistorisk dimension till bearbetningen. Bilderna som tagits på 1970-talet i Päijänne-Tavastland och Heinola är färgade med en kodestetik som också härstammar från demoscenens nostalgi.

Räsänens metod att bearbeta fotografier påminner om impressionisternas sätt att sudda ut landskapet och lyfta fram det som en starkt flimrande syn i målningens yta. Den impressionistiska kroppsligheten visar sig i form av en upplevelse av världen som är starkt kopplad till nervsystemet. Det här förmedlas även i Räsänens maskinimpressionism, så som i verket med fiskande barn, där rumstiden spänningsfyllt vibrerar runt barnen. Ibland fördunklas landskapet till något nästan oigenkännligt. Istället för att vara allmängiltiga och lösgjorda från sin plats bevarar de omarbetade bilderna kroppsminnet från ett unikt ögonblick.

– Sini Mononen

 

Jarkko Räsänen (f. 1984) bor i Berlin och arbetar i Helsingfors och Berlin. År 2020 belönades han med Finska konstföreningens William Thuring-pris samt fick benämningen årets unga konstnär av advokatbyrån KAK. Räsänens verk finns i samlingarna på Museet för nutidskonst Kiasma, Tavastehus konstmuseums Vexi Salmi-samling, Statens konstverkskommissions- samt HUS-labs samlingar. Verken på utställningen Use your imagination V har under hösten 2021 ställts ut på utställningen Illuusio på Heinola konstmuseum.

Utställningen har fått stöd av Centret för konstfrämjande (Taike) och Oskar Öflunds Stiftelse.

 

Jarkko Räsänen
Use Your Illusion V

2.–25.9.2022
Hippolyte Studio